Vi har modtaget:

Borgmesteren vil sælge Krudthus 2

Passer borgmesteren på vores kulturarv? (VI)

Der er grund til at spørge, om borgmesteren passer på Dragør, når det gælder kulturarven. Borgmesterens politiske flertal har besluttet, at Krudthus 2 skal sælges – og at et eventuelt provenu skal gå til at betale en del af kommunens feriepengegæld. 

Det er jo ikke ufornuftigt at mindske kommunens gæld til medarbejdernes feriepenge, men det siger en del om borgmesteren, at han vil sælge ud af kommunens kulturarv og en ganske spændende bygning fra år 1782 med et stort potentiale!

Krudthus 2

Der er skrevet mange spændende historier om Krudthus 2, som blev opført i år 1782. 

Dines Bogø, Ole Stor-gaard, og Historisk Arkiv Dragør (dragoerhistorie.dk) m.fl. har formidlet historien om bygningen – og ved søgning på nettet kan man finde mange perspektiver på ejendommen. 

Baggrunden for opførelsen af krudthuset var, at der i år 1779 skete en voldsom eksplosion i et krudtlager ved Østerport i det indre København, og derfor besluttede man, at krudtdepoter skulle flyttes uden for voldene. 

I de følgende år blev der derfor opført flere krudthuse, og oprindeligt hed Krudthus 2 faktisk Krudthus VII, som værende det sidste i en række på syv krudthuse. 

Da flere af krudthusene siden blev nedlagt, og da Dragør Kommune kun har to krudthuse, så har vi vænnet os til at kalde vores to krudthuse for 1 og 2 – selvom de faktisk hedder Krudthus VI og VII. 

Krudthuset er fredet, og af Slots- og Kulturstyrelsens fredningsbeskrivelse fremgår blandt andet:

Bygningens bærende fredningsværdier knytter sig i det ydre til Krudthuset som ét ud af syv oprindelige krudthuse på Amagers østkyst, og til bygningen som en umistelig del af Københavns ældre befæstning.

Kommunal forsømmelse

Mange borgere har gennem tiden harceleret over kommunens manglende evne og vilje til at vedligeholde og udvikle Krudthus 2 – og med god grund. 

I mange år har forskellige borgmestre ladet huset forfalde, og derudover har huset været brugt til opbevaring af gamle møbler, gamle ubrugelige brandslanger (!) – og opbevaring af udstillingsmontre m.m. 

Det fremstår i dag som forsømt, og indvendigt er det en rodebutik. Det må og skal vi gøre noget ved. 

Muligheder

Mange borgere er gennem tiden kommet med gode forslag til anvendelse af Krudthus 2. 

I år 2013 kom Krudthusets Venner, der blandt andre tæller arkitekt Ole Storgaard, med et godt projekt, der ville omdanne huset til en kombination af teatersal på 1. sal og i stueetagen møde- og øverum til eksempelvis studiekredse, foreningsmøder, musikskole og kunstforening m.m. 

I liste T kan vi også se flere muligheder for anvendelsen af krudthuset. Det kunne eksempelvis være et nyt hjemsted for UngDragør. På den måde laver vi en forbedret forbindelse til de unge i Søvang. 

Mulighederne er mange, og vi bør inddrage borgerne i denne proces.

Huset er fredet, og der er en række restriktioner, som skal overholdes ved en renovering. Men gennem en indretning, som underordner sig de bærende fredningsværdier, kan bygningen omvendt udgøre en særlig og unik ramme for fremtidige anvendelser. Det er denne mulighed, vi gerne vil forfølge.

Et eksempel på et renoveret krudthus

På Amager Strandvej – på strækningen mellem Øresundsvej og Italiensvej – ligger det »rigtige« Krudthus II. Dette krudthus har haft et bedre liv, end vores Krudthus 2 har haft. 

I sidste århundrede fungerede bygningen i en periode  som Falck-museum. 

I år 2007 blev huset opkøbt, og i år 2012 blev renoveringen påbegyndt, og i dag fungerer huset som en sushirestaurant. 

Huset fremstår i dag som en fantastisk bygning med næsten lukkede, unikke kalkstensmure, der vidner om bygningens oprindelige funktion. Indvendig fremstår den gennemgående og let aflæselige stolpekonstruktion i to stokværk som en væsentlig del af de bærende fredningsværdier. 

Med vedlagte billeder fra Krudthus 2 i Dragør og fra Krudthus II på Amager Strandvej (med tilladelse fra personalet) håber vi, at alle borgere i Dragør kan se potentialet i, at vi som kommune går forrest og forsøger at skaffe fondsmidler til en renovering af huset. 

Holdningsændring

Selvom borgmesterens flertal i efteråret 2022 besluttede, at Krudthus 2 skal sælges, så håber vi, at nogle partier vil besinde sig og ændre holdning. 

Liste T og Sydamagerlisten har længe ytret, at vi skal forsøge at skaffe fondsmidler til at redde huset. Det håber vi, at yderligere tre medlemmer af kommunalbestyrelsen vil være med til. 

Vi bør tænke os godt om, før vi sælger ud af kulturarven. 

Med venlig hilsen
Ann Harnek, Annette Nyvang og Peter Læssøe
På vegne af liste T’s bestyrelse og T-gruppen 

Dragørs Krudthus 2 ligger på hjørnet af Bachersmindevej og Krudttårnsvej. Privatfoto.
Dragørs Krudthus 2 ligger på hjørnet af Bachersmindevej og Krudttårnsvej. Privatfoto.
Tagkonstruktionen i Dragørs Krudthus 2 er fredet. Privatfoto.
Tagkonstruktionen i Dragørs Krudthus 2 er fredet. Privatfoto.
I krudthuset på Amager Strandvej er en restaurant blevet opført. Privatfoto.
I krudthuset på Amager Strandvej er en restaurant blevet opført. Privatfoto.
Krudthuset på Amager Strandvej blev renoveret i 2012. Privatfoto.
Krudthuset på Amager Strandvej blev renoveret i 2012. Privatfoto.

Venstre vil sikre et stærkt Danmark i et sikkert Europa

Styrkelse af EU gennem forsvar, grøn omstilling og økonomisk ansvarlighed Læs mere

Ingen målsætninger for politikernes bestyrelsesarbejde

Liste T vil gerne have, at der bliver vedtaget klare målsætninger for, hvad kommunalbestyrelsesmedlemmerne skal navigere efter, når de...

Det kan snart være slut med at skulle kæmpe om de gode pladser til valgplakaterne. Arkivfoto: TorbenStender.

Sydamagerlisten vil forbyde valgplakater

Sydamagerlisten vil reducere visuel forurening og CO2-udslip ved at forbyde valgplakater i Dragør. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk