Vi har modtaget:

Dragør – fra klimaduks til klimasynder

For få år siden anså man naturgas for den reneste form for opvarmning. Man gav tilskud hertil, og Dragør var klimaduksen. Med det største antal naturgasfyr pr. indbygger lå Dragør Kommune i toppen. 

Nu har Dragør, ligesom alle andre kommuner, fulgt et regeringspåbud om at søge at udrulle fjernvarme i videst muligt omfang og afskaffe gasfyrene. Det skyldes, at Folketinget har vedtaget at lukke for al gas til husopvarmning i 2035. 

Så, selvfølgelig er man på den præmis tvunget til at tilbyde flest mulige fjernvarme – hurtigst muligt – og meget klogt har et flertal i kommunalbestyrelsen vedtaget at gå i samarbejde med Tårnby Fjernvarmeforsyning om at udrulle fjernvarmen. 

ARC’s forbrændingsanlæg Amager Bakke. Foto: Hufton&Crow.
ARC’s forbrændingsanlæg Amager Bakke. Foto: Hufton&Crow.

Er fjernvarmen nu på vej?

Ligesom andre kommuner har Dragør Kommune vedtaget, at udrulningen skal ske i tidsrummet 2024–2028. Realistisk set er det ret optimistisk.

Alle kommuner vil i samme tidsrum efterspørge de samme gravemaskiner, de samme rørlæggere, de samme svejsere og de samme rør. Det vil udfordre både priserne og tidsplanerne.

Allerede nu forudser nogen, at tilslutningspriserne til fjernvarmen kommer til at ligge på samme niveau som for installation af et nyt gasfyr.

Er fjernvarme grønnere?

Når affald brændes og bliver til el- og fjernvarme, giver det rigtig god mening. Men når vi må føde elværkerne og forbrændingsanlæggene med importeret træflis fra Brasilien, Ghana, Estland, USA, Canada osv. er det en illusion, at det gør verden – og Dragør grønnere. Tværtimod.

CO2-udslippet fra træflis er dobbelt så stort som for naturgas. Men i det grønne regnskab »bogføres« CO2-udslippet i det land, som træflisen stammer fra – og al den CO2, der udledes under transporten indgår ikke i regnskabet.

Alligevel er det nødvendigt, at Amager Ressouce Centers (ARC) forbrændingsanlæg Amager Bakke fortsætter med at importere affald og træflis.

Faktisk stammer 99% af ARC’s biomasse fra udlandet, og uden denne import vil ARC gå konkurs med en gæld på 3,5 mia. kr.

Dyrt at være duks

Vi har politisk flertal for, at Danmark i klimakampen skal være foregangsland. Vi har endda to klimaministre.

Vi vil udbygge med solceller og vindmøller med mere end 10 gange dagens areal. Selvfølgelig skal vi arbejde med grøn omstilling, men målt på klimaaftrykket vil vores indsats stort set være uden effekt.

I Kina bygger de et nyt kulkraftværk hver uge, og nu er der næsten 3.000 kulkraftværker i Kina. I Indien vil de fortsætte med kulkraft frem til 2050, og i Syd- og Mellemamerika, Afrika, Asien og i Mellemøsten tager de den med ro.

Det vil ifølge nogle klimaforskere koste Danmark mindst 28 mia. kr. om året de næste 30 år, hvis vi skal reducere CO2-udledningen med 70%. Til gengæld vil det kun skære temperaturstigningen ned med en titusindedel grad.

Det er umådelig dyrt at være duks og muligvis også dumt.

Klimaidealisterne og klimalobbyisterne har fået sat dagsordenen, og klimarealisterne gøres tavse.

De mere end 1.000 mia. kr., der over 30 år skal bruges i Danmark til at sænke temperaturen med en titusindedel grad, må da kunne bruges langt mere intelligent og redde mange flere menneskeliv.

Bliver der lukket for gassen?

I EU har man den 7. juli 2022 kategoriseret naturgas som en grøn og bæredygtig energikilde. Og det er konstateret, at vi har gas til mere end hundrede år.

Der er de senere år fundet meget store nye naturgasforekomster i blandt andet Nordsøen og i Sahara. Og i Danmark er vi med over 100 biogasanlæg på vej til at have mere end 50% grøn biogas i vores gasnet.

Men vi vil alligevel lukke for al gas til husopvarmning i 2035. Til den tid kan vi meget vel være oppe på 100% biogas i vores gasnet. Og alligevel vil vi lukke et velfungerende gasnet, skrotte gasfyrene og samtidig fortsætte med at sende gas til for eksempel Polen.

Det giver ingen mening!

Lad os håbe, at den sunde fornuft og teknologien vil sejre inden den tid.

Med venlig hilsen
Flemming Blønd
Cand.jur.
Kommunalbestyrelsesmedlem for Sydamagerlisten

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget – svar til Søren Jacobsen: Fjernvarme

Borgmester Kenneth Gøtterup har indsendt et debatsvar til Søren Jacobsen angående spørgsmålet om fjernvarmeudrulningen. Læs mere

Vi har modtaget: Fjernvarme kontra naturgas

Søren Jakobsen har indsendt et debatindlæg om fjernvarme og naturgas. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk