Vi har modtaget:

Dragørs grønne områder

Skaterbane, bade- og kajakbroer og kystsikring

Kommunalbestyrelsen skylder Dragørs borgere at offentliggøre de planer, der er til realitetsbehandling i forvaltningen, om etablering af en skateboardbane i havneområdet på de tinglyst fredede arealer ved lystbådehavnen, således at alle borgere i Dragør er informeret om – og kan tage stilling til – hvorledes kommunen er i færd med at ødelægge et af de fine områder mellem havnen og Sydstranden.

Jeg forstår, at hensigten er at opføre en skateboardbane på et fredet område.

Hvor stor er sådan en bane? Er den 10 x 20 meter? Er den 30 x 50 meter? Er den to meter høj? Eller er den fire meter høj? 

Uanset størrelsen vil den være et fremmedelement i det eksisterende miljø – og derfor uantagelig både i planmæssig henseende og rent visuelt.

Der foreligger en tidligere kommunalbestyrelsesbeslutning om, at sportsaktiviteter og dertil hørende indretninger samles omkring Hollænderhallen. Det er planmæssigt mere tiltalende, og en placering af skaterbanen i nærheden af Hollænderhallen vil ovenikøbet være et tilskud til områdets aktiviteter.

Bade- og kajakbroer ved Sydstranden

De har været der før – badebroerne. 

Jeg skulle engang for mange år siden med en taxa til Dragør. Da jeg fortalte chaufføren, hvor jeg skulle hen, sagde han: »Nå, det er der, Amager er forlænget med brædder!«

I dag er stranden fredet fra badeanstalten og vestpå – og den er en del af Natura 2000. 

De gode initiativtagere, der vil anlægge broer ud for Vierdiget og Kålmarken for egne midler, bør måske overveje, at der inden for overskuelig fremtid vil blive anlagt et fremskudt dige, som vil omdanne stranden til en lavvandet lagune. Og den vil man jo blot kunne vade ud i, hvis man vil i vandet.

Kystsikring og diger

Et landdige vest om Dragør, der efterlader Dragør i elementernes vold ved stigende vandstand, er fuldkommen tåbeligt. 

Det er angiveligt staten og dens interesser i lufthavnen og tunnelen til Sverige, der ligger bag sådanne planer. 

Forhandlingerne bør løftes op på folketingsniveau, idet samfundet ikke kan tillade, at en bevaringsværdig bydannelse som Dragør på den måde fjernes fra landkortet.

Dragør Kommunes tidshorisont for en beskyttelse med fremskudte diger er en hundredeårshændelse med afsæt i 2050. Digehøjden vil med det som udgangspunkt være under 2,4 meter. 

Sund & Bælt opererer imidlertid med en tidshorisont på 10.000 år og en digehøjde på 4,7 meter. Forstå det, hvem der kan! Men det er her, landdiget bag om Dragør kommer ind i billedet.

Det er vor generations opgave at kystsikre hele Danmark. Også Amager! Det, vi lægger grunden til, skal fremtidige generationer kunne bygge videre på, og fornuftigvis skal det være baseret på fremskudte diger, der sikrer hele den flade ø. I de første 100 år kan man vel nøjes med en digehøjde på to meter.

Med venlig hilsen
Ole Storgaard

»Grøn Fredag« er afløser for Initiativprisen, som Dragør Gazellerne var de sidste der modtog. Arkivfoto.

Grøn Fredag

UngDragør sætter bæredygtighed og FN’s verdensmål på dagsordenen for børn og unge. Læs mere

Nordlys over Danmark

En magisk aften i Kålmarken. Læs mere

Duoen giver også lidt musikundervisning. Foto: TorbenStender.

Strygerkoncert for de mindste

En musikalsk rejse for børn med violiner og eventyr i Dragør Kirke. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk