Vi har modtaget:

Dragørs værdier trues af infrastruktur-projekt

Dragørs smukke, lange kystlinje, den gamle havn og den gamle by er Dragørs største værdier, så derfor skal vi værne om disse. Hvis statslig infrastruktur også skal sikres i det kommende digeprojekt, kan prisen blive ødelæggende for disse værdier. 

Dette virker urimeligt og dumt, især når der faktisk findes en alternativ løsning, der sikrer infrastrukturen uden at ødelægge Dragør.

Nye diger er naturligvis nødvendige for at beskytte vores by, og heldigvis har vi jo allerede en plan for dette – en plan, som borgerne og kommunen har arbejdet med længe, nemlig en sikring i 100 år regnet fra 2050.

Denne plan skal vi fastholde, så vi ikke ødelægger vores by, for at Staten kan sikre sin infrastruktur. Da Sund og Bælt i sin tid pludselig foreslog, at man skulle lave et samarbejde med Dragør Kommune, som sikrede både infrastrukturen og Dragør, kom de frem til en 4,7 meter høj mur. 

Desværre blev der ikke fremlagt beregninger eller argumenter, der førte til denne konklusion. Derfor nedsatte Miljøstyrelsen en ekspertgruppe, som tilsyneladende består af de samme rådgivere, nemlig Sund og Bælt samt DMI. 

Vi har nu set et foreløbigt resultat fra denne ekspertgruppe, og de kommer sjovt nok frem til det samme resultat, som de kom frem til sidst.

Vi kender økonomien i vores eget forslag, men vi kender så sandeligt ikke økonomien ved samarbejdet med Staten. En så lang og høj mur med tilhørende sluser osv. vil jeg tro løber op i over en milliard. 

Formentlig skal Staten betale den væsentlige del af denne udgift, men det er sådan set ikke økonomien, der er den største trussel. Hvis Dragørs væsentlige værdier ødelægges som foreslået, så vil ønsket om at bo i Dragør blive reduceret, ejendomsværdier vil falde sammen med beskatningsgrundlaget, fordi Dragør ikke vil være den attraktive perle, som den er i dag. 

Er det virkelig det, vi ønsker, når der findes et alternativ for at sikre infrastrukturen og en løsning for Dragør, som sikrer os.

I nær fremtid skal kommunalbestyrelsen beslutte sig til, om de vil samarbejde med Staten, eller om de vil varetage egne borgeres interesser og sikre Dragørs værdier.

Med venlig hilsen
Søren Hvalsø

Diger på Nord

Konflikt mellem lokale og nationale interesser i kampen mod vandmasserne Læs mere

Vi har et fælles ansvar

Økonomiforhandlingerne mellem Kommunernes
Landsforening og regeringen er i fuld gang Læs mere

Efter udmelding fra Transportministeriet er der kommet lidt større klarhed om, hvilke muligheder der er for kystsikringen i Dragør Kommune. Arkivfoto.

Her er statens planer for diger

To muligheder er i spil, når arbejdsgruppen om kystbeskyttelse af København skal komme med deres anbefalinger for Dragør

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk