Vi har modtaget:

Dragørs velstand sendes til provinsen

For hver 100 kr. vi tjener ekstra, får vi lov at beholde 7 kr.

Dragørs borgere er flittige skatteydere. 

Beskæftigelsen i Dragør er heldigvis tilbage i fuld skala. Det betyder mange ekstra skattekroner til kommunekassen. 

Desværre får vi kun lov til at beholde 7 kr. ud af hver ekstra 100 kr., der kommer ind i kommunekassen. 

Ja, du læste rigtigt. I 2022 betaler vi i udligningsordningen 88 mio. kr. til andre kommuner. I 2023 skal vi betale 120 mio. kr. til andre kommuner.

Vi leverer næsten en mia. kr. i skatteindtægt til Dragør Kommune. Trods vores glæde over fuld beskæftigelse tilfører dette opsving stort set ingen merværdi til Dragør Kommune. 

Det er virkeligt demotiverende for de mange dragørborgere, der hver dag gør en ekstra indsats, at kun 7% af den øgede skat får lov til at blive i kommunekassen. 

Forhøjelse af skatten

Venstre og Socialdemokratiet – med de mange provinsborgmestre – vil ikke ændre udligningsordningen. Det er derfor en ordning, der er svær at ændre, og som i dag sender mere end 19 mia. kr. til provinsen. 

I Dragør har Socialdemokratiet i stedet for foreslået, at vi forhøjer skatten, så vi undgår de svære besparelser på velfærdsområderne. 

Det vil imidlertid betyde, at vi af Staten bliver straffet med en afgift det første år på 75% af skatteforhøjelsen. Og resultatet er, at vi kun får lov til at beholde 1,75 kr. af de 7 kr., der er tilbage for hver 100 kr., vi får ekstra ind i skat. 

Så – undskyld – glem alt om skatteforhøjelser. 

Fremtidsudsigten

Dragør Kommune er landets mindste landfaste kommuner. Og det betyder, at vi i modsætning til de andre små kommuner ikke får et årligt ø-tilskud. Havde vi bare fået grundbeløbet, ville vi hvert år have haft det noget nemmere. 

Men det er dyrt at være en lille og sårbar kommune, at have eget rådhus, egen kommunalbestyrelse, egen direktion, eget sekretariat osv. Hvor længe kan vi blive ved?

I analysen til årets budgetforlig er det da også anført: »At det er dyrt at være en lille kommune. Der er store startomkostninger.« 

Men Venstre og Socialdemokratiet modsatte sig alligevel i budgetforliget at få foretaget en analyse af de økonomiske og faglige fordele og ulemper ved en sammenlægning med Tårnby. Hvad er de bange for? 

Sydamager Kommune

Hvert år bruger vi mange kræfter på at bevare vores selvstændighed. 

På langt sigt kan vi genskabe vores velfærd, hvis vi sammen med Tårnby opbygger en helt ny kompetent og tidssvarende kommune – en ny Sydamager Kommune, hvor vi får lov til at beholde en langt større del af vore mange udligningsmillioner. Det vil være en ideel størrelse kommune på knap 60.000 indbyggere med en robust økonomi og en stærkere faglighed. Samtidig vil den nye kommune være en stærk og kompetent med- og modspiller til Danmarks største arbejdsplads, lufthavnen, og til Staten, til Københavns Kommune, til Movia, til hovedstadsregionen osv. 

Der vil være et stort potentiale for at spare på bureaukratiet, at styrke velfærden og at højne fagligheden. Akkurat som i de 66 kommuner, der i 2007 lod sig sammenlægge. 

Faktisk blev vi også i 2007 sammenlagt med Tårnby. Men vi bad om lov til at fortsætte på dispensation. Desværre. 

Lad os droppe denne dispensation og starte processen med at skabe en helt ny Sydamager Kommune. Og lad os gøre det, mens vi endnu kan stå på benene. Jo før des bedre.

Med venlig hilsen
Flemming Blønd, cand.jur
Kommunalbestyrelsesmedlem for Sydamagerlisten (L)

 

Vi har modtaget: Dagplejen – den skal vi værne om

Nicolaj Bertel Riber (A) – viceborgmester og kommunalbestyrelsens repræsentant i Dagplejens forældrebestyrelse har indsendt et debatindlæg om Dagplejen i...

Vi har modtaget: Parkeringspladser

Konservatives medlemmer af kommunal­bestyrelsen samt Klima-, By- og Erhvervsudvalget, Mia Tang og Martin Wood Pedersen, har indsendt et debatindlæg...

Vi har modtaget: Tre positive nyheder på børneområdet

Konservatives medlemmer af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Theis Guldbech, Mia Tang og Trine Søe har indsendt et debatindlæg om...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk