Vi har modtaget:

Et nyt erhvervsområde rykker nærmere

Forundersøgelsen af et nyt erhvervsområde i det nordlige Dragør er afsluttet, og resultaterne deraf forelægges nu udvalget 

I de sidste 25 år har Dragør  Kommune haft planer om at udlægge et areal fra Slørvej til A. P. Møllers Allé og Ndr. Dragørvej til Ryvej til erhverv. De er nu lagt ind i Dragørs kommuneplan som et ønske.

Arealet er i privat eje og er næsten dobbelt så stort, som det nuværende erhvervsareal under Lokalplan 27, der reelt er fuldt udbygget i dag.

Gennem en årrække var det fast rutine at forelægge ønsket for alle myndigheder, uden at der kom andet ud af det end pæne ord. 

I 2020 fik Tårnby Kommune fat i ministre, som godt kunne se, at der i Tårnby var mulighed for at udbygge med endnu et Kristinehøj-projekt langs med lufthavnen. 

Det betød, at det med et ja til Tårnby Kommune, ville være svært at nægte det samme for Dragør Kommune. Så arbejdet gik lidt trægt i gang.

Det var Klima-, By- og Erhvervsudvalgets holdning, at det nye område skal udbygges som det eksisterende, som bunder i Søren Hvalsøs gennemtænkte projekt. Men nu rykker den sig.

Den 8. marts besluttede udvalget at igangsætte foroffentlighed for kommuneplantillæg for Erhvervsområde Nord. 

Foroffentligheden er afsluttet, og indkomne idéer og forslag i foroffentligheden forelægges derfor til efterretning.

Ved den videre behandling af sagen på Klima-, By -og Erhvervsudvalgets møde i oktober er der lagt op til, at de indkomne idéer og forslag tages til efterretning, og at Dragør Kommune afventer den videre planlægning af området til en eller flere professionelle udviklere eller parter med fuldmagt kontakter kommunen med forslag til et konkret lokalplanindhold. 

Administrationen foreslår, at den videre dialog med udviklere tager afsæt i principper, som fremgår af sagsfremstillingen, og at når planlægningen igen igangsættes på baggrund af oplæg fra professionelle udviklere, skal grundejere underskrive en aftale om, at de vil bidrage til lokalplanlægning for deres ejendom, og at Dragør Kommune ikke har pligt til at købe jorden, hvis lokalplanen ikke er udnyttet indenfor fire år efter vedtagelse. 

Det sidste punkt er ganske velovervejet. Da borgmester Georg Lemke (A) i 1988 satte Lokalplan 27 i værk, glemte han at tage ejeren i ed. Landbrugsarealet blev omdannet til erhverv. Det gjorde, at i 1992 kunne ejeren jævnfør loven bede Dragør om at overtage arealet for 29 mio. kr. kontant. Det var i de år godt nok mange penge, som vi i det daværende byråd skulle finde på et par måneder.

Følg med i planerne

Det var tidligere et krav, at adgangsvejen skulle ske ad Ryvej langs hegnet til lufthavnen og dermed have en direkte forbindelse til Kystvejen mod København. Men med det fremlagte forslag ønsker man derimod primært at lade adgangen ske via tværvejen ved D. B. Dirchsens Allé 83.

Jeg vil gerne anbefale især Grundejerforeningerne Køjevænget og Nordbo samt de forskellige foreninger på D. B. Dirchsens Allé i nord at være ekstra opmærksomme og følge med i planerne, som kan ses i Klima-, By -og Erhvervsudvalgets mødereferat.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer
Dansk Folkeparti

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

Rikke Marianne Karlsson har indsendt et debatindlæg om mulighederne for etablering af boliger i kommunen. Læs mere

Vi har modtaget: Ældreboliger nedlægges

Hardy Bengtsen har indsendt et debatindlæg om nedlæggelsen af ældreboliger på Wiedergården. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk