Vi har modtaget:

Generalforsamling i Socialdemokratiet

Socialdemokratiet i Dragør afholdt den 29. marts en velbesøgt generalforsamling.

Formanden aflagde bestyrelsens beretning, der blandt andet indeholdt en orientering om de politiske og organisatoriske områder, som bestyrelsen havde beskæftiget sig med i årets løb.

Generalforsamlingen havde også besøg af vores lokale folketingsmedlem, justitsminister Peter Hummelgaard, som aflagde den landspolitiske beretning. Her var nok at berette om, ikke mindst den nye SVM-regerings første 100 dage. 

Der var også tid og lyst til spørgsmål af landspolitisk karakter, og som sædvanlig fik forsamlingen gode og reflekterede svar. 

Gruppeformand Nicolaj Bertel Riber aflagde – suppleret af Ole H Hansen – den kommunalpolitiske beretning, som også gav anledning til gode debatter. I beretningen var der et stort fokus på den pressede velfærd, klimaet, varmeforsyning samt det store kystsikringsprojekt. 

Formand Pia Voel havde forud for generalforsamlingen meddelt, at hun ville trække sig som formand på generalforsamlingen. Bestyrelsen havde indstillet undertegnede, Peter Bjørn, som partiets nye formand, og jeg blev derefter valgt uden modkandidat.

Da generalforsamlingen nærmede sig sin afslutning holdt både næstformand Annette Nilsson og gruppeformand Nicolaj Bertel Riber taler for den afgående formand og takkede for hendes store indsats som formand.

Vanen tro afsluttedes generalforsamlingen med i fællesskab at synge »Danmark for folket«, hvorefter der lød en tak til de fremmødte for deres engagerede deltagelse i debatten. 

Tillidsposter

Efter generalforsamlingen består bestyrelsen af: Formand Peter Bjørn, næstformand Annette Nilsson, kasserer Kaj V. Holm, bestyrelsesmedlemmerne Poul Breyen og Per Eltong samt gruppeformand Nicolaj Bertel Riber, der efter en vedtægtsændring blev fast medlem af bestyrelsen. Derudover blev henholdsvis Knud Rosing og Rikke Marianne Karlsson valgt som suppleanter.

De øvrige tillidsposter til kredsen og til regionen udpeges efterfølgende af bestyrelsen.

Med venlig hilsen
Peter Bjørn
formand for 
Socialdemokratiet i Dragør

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

Rikke Marianne Karlsson har indsendt et debatindlæg om mulighederne for etablering af boliger i kommunen. Læs mere

Vi har modtaget: Ældreboliger nedlægges

Hardy Bengtsen har indsendt et debatindlæg om nedlæggelsen af ældreboliger på Wiedergården. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk