Vi har modtaget:

Hvad eller hvem er SprogUglen?

De fleste kender begrebet »superbruger«, der typisk anvendes i forbindelse med et bestemt stykke software på en arbejdsplads. 

Vidste du, at »SprogUgle« er et synonym for superbruger?

I Dragør Kommune har vi SprogUgler, som er superbruger eller vejledere på vores gode daginstitutioner og 0–6-årsområdet. 

SprogUglernes opgave er sammen med lederen af institutionen at fungere som sproglige karavanefører. At inspirere og vejlede, så sprog-arbejde med børn bliver en naturlig del af daglig praksis – og ikke blot en rutine af planlagte aktiviteter.

Det vil være nødvendigt, at alt pædagogisk personale får mulighed for at deltage i SprogUglernes initiativer for at kompetenceudvikle i at støtte børnenes sproglige udvikling. 

Dette er endnu et godt tilbud om personlig udvikling på linje med »Individual Child Development Plan«, der er et princip om kommunikation med børn, som alt personale bliver tilbudt i kommunen til kompetenceudvikling af vores allerede dygtige personale i daginstitutionerne.

Platformen, som SprogUglen er sprunget ud fra, er Dragør Kommunens brug af BOGglad-puljemidlerne på 90.000 kr., som i 2022 blev tildelt fra Slots- og Kulturstyrelsen. 

Kort fortalt blev de politiske medlemmer af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget ved den forgangne uges møde orienteret om status på området. 

I 2022 blev der indkøbt 20 bøger til hver institution, der på kort sigt skulle sikre, at børn tidligt og kontinuerligt blev introduceret til bøgerne, der er med til at understøtte aktiviteter, sprogstimulering og litteraturformidling i daginstitutionerne.

Dette udviklede sig til en lokal sprogarbejdsgruppe og siden også til vores lokale SprogUgler. 

Planen er at tage de gode erfaringer med videre, hvilket allerede er sket i 2023 med afholdelse af to erfaringsudvekslingsmøder. Og efter planen skal et nyt hold SprogUgler oprettes i løbet af 2024 til yderligere styrkelse af dette gode lokale tiltag.

Hos Konservative i Dragør er vi glade og stolte over den udvikling, puljemidlerne fra BOGglad har medført, og over at man fra daginstitutionernes side har udnyttet muligheden for at skabe en platform og et miljø, hvor børn lyst og interesse i bøger fremmes.

Med venlig hilsen
Trine Søe, Mia Tang og Theis Guldbech
Konservatives medlemmer af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget samt kommunalbestyrelsen

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

Rikke Marianne Karlsson har indsendt et debatindlæg om mulighederne for etablering af boliger i kommunen. Læs mere

Vi har modtaget: Ældreboliger nedlægges

Hardy Bengtsen har indsendt et debatindlæg om nedlæggelsen af ældreboliger på Wiedergården. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk