Vi har modtaget:

Hvis man slår på hovedstaden, slår man på Dragør

Der har næppe været noget folketingsvalg, hvor kontrasten mellem øst og vest, by og land, samt København og Jylland har været tegnet skarpere op. Det er de københavnske saloner i det østlige ringhjørne mod produktionsdanmark i det vestlige. Og lad os tale rent ud af posen: Historien er en populistisk løgn, der er skabt for at bygge en politisk karriere på splittelse. 

Hovedstadsområdet er meget andet, end »fine saloner«. Det er for eksempel 22 af de 25 største børsnoterede virksomheder – produktionsdanmark (...) – men det er også store problemer inden for infrastruktur, byudvikling og ikke mindst socialområdet.

I Dragør føler vi os ofte langt fra storbyen, men det er vigtigt at huske, at de problemer, hovedstaden døjer med, også er vores problemer. 

Når der er trængsel omkring København, sidder vi i kø på Englandsvej. Når socialt svage medborgere bliver presset ud af København, ender nogle af dem ufrivilligt på vores campingplads. Når der er udflytning af statslige arbejdspladser, er der også Dragør-borgere, som har set deres arbejde flytte til provinsen – en udflytning, som hverken er sket af faglige eller økonomiske grunde, men som kvittering for politiske vennetjenester. 

Dragørs interesser er langt hen ad vejen de samme som resten af hovedstadens. Men vi har bestemt også vores helt egne problemer, som burde tages med ind på Christiansborg. At det er Dragør alene – og langt hen ad vejen de private lodsejere, der kommer til at sidde med regningen for kommende havvandsstigninger, er åbenlyst urimeligt og en byrde, som burde være helt eller delvist statsligt finansieret.

Det er velkendt, at Radikale Venstre i Dragør mener, at årsagen til Dragørs økonomiske problemer er strukturel – og at Dragør Kommune ikke bliver økonomisk bæredygtig igen. Vi har brug for en hovedstadsreform, meget gerne inden Dragør Kommune selv bliver nødt til at lukke og slukke. Og vi har brug for et kritisk blik på den kommunale udligningsordning, der også har en grim bismag af politiske vennetjenester. 

Det er i hele landets inter-esse at have et velfungerende hovedstadsområde som et lokomotiv i forhold til vækst, infrastruktur, forskning, kultur og uddannelse – et hovedstadsområde, som Dragør spiller en helt særlig og unik rolle i. 

Med venlig hilsen
Michael Rachlin
Radikale Venstres folketingskandidat i Tårnbykredsen

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

Rikke Marianne Karlsson har indsendt et debatindlæg om mulighederne for etablering af boliger i kommunen. Læs mere

Vi har modtaget: Ældreboliger nedlægges

Hardy Bengtsen har indsendt et debatindlæg om nedlæggelsen af ældreboliger på Wiedergården. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk