Vi har modtaget:

Idrætshallerne under forandring

Hvordan får vi pengene til at strække længst muligt, og er det muligt at holde mere offentlig åbent for de samme midler? Derfor er idrætshallernes arbejdsgange og åbningstider under forandring.

Samfundet og rammerne for vores velfærd ændrer sig markant i disse år. 

Vi bliver flere børn og ældre. Energi- og klimakrisen kradser. Inflationen og mangel på arbejdskraft sætter også præg på den generelle situation. 

Samtidig er vores forventninger til den offentlige service og velfærd ofte tårnhøje. Der tales i disse tider om, at velfærden ikke kan følge med den private velstand. 

Her adskiller Dragør Kommune sig ikke fra andre af landets kommuner. I forlængelse af det er kommunalpolitikernes opgave at forvalte borgernes skattekroner bedst muligt.

Hellere holde åbent end lukket

I forbindelse med budgettet for 2023 var det et politisk ønske at sætte en ny og anden retning for idrætshallerne – som under et består af Dragør Svømmehal, Dragør Søbad, Hollænderhallen og Kongelundshallen.

For det første blev det besluttet at harmonisere idrætshallernes ressourceforbrug set i forhold til kommunens øvrige decentrale enheder. Det betød blandt andet, at idrætshallernes administrative ressourcer blev skåret med tre årsværk. I den forbindelse har to medarbejdere fået job andre steder i kommunen.

For det andet blev det besluttet at undersøge, om Dragør Svømmehal kunne holde mere åbent for offentligheden indenfor idrætshallernes tilbageværende ressourcer. 

Det vil sige, at der var et tydeligt politisk ønske om at få kigget grundigt på, hvordan opgaver og arbejdsgange kunne tilrettelægges på en måde, som ville frigive mere tid til at kunne holde mere åbent i svømmehallen for borgerne.

For det tredje blev det besluttet at gå videre med at etablere et elektronisk låsesystem for at give en mere fleksibel og selvbetjent adgang for foreningerne i Hollænderhallen og Kongelundshallen.

I kølvandet på det blev en gensidig aftale om fratrædelse indgået med den tidligere leder af Hollænderhallen, og den 1. marts 2023 blev den nye leder af idrætshallerne ansat. 

En af den nye leders første opgaver var at revurdere organiseringen og arbejdets tilrettelæggelse med fokus på at skabe øget åbningstid.

Omstilling med nye tiltag 

Der er i 2023 altså sat en række nye tiltag i værk for at få skattekronerne til at strække sig så langt som muligt. 

Det drejer sig om: 

Optimeret kapacitet og planlægning. Gennem nye vagtskemaer er personalekapaciteten optimeret med 12% – herunder er vagtstyring og løn- og tillægsberegning professionaliseret via KMD Vagt (it-system). Og med overgang til flere fuldtidsansættelser i stedet for deltidsansættelser er det muligt at få bedre kontinuitet i løsningen af opgaver. Dertil kommer fokus på ferieplanlægning og -afvikling efter overenskomst. 

Mere offentlig åbent. Allerede i sommer 2023 havde svømmehallen åbent i tre uger ekstra op til skolernes sommerferie. Det blev fulgt op med åbent for offentligheden i efterårsferien, hvor der førhen har været lukket. Desuden kan vandhunde og motionister glæde sig til jul, fordi her vil der – også som noget nyt – være åbent onsdag til fredag den 28.–30. december. 

Sparer på varmen. I oktober er installeret et nyt, flot indgangsparti med en adgangskarussel til Hollænderhallen og Dragør Svømmehal i stedet for det gamle dørparti, som gjorde det vanskeligt at holde på varmen i bygningen og i øvrigt gav træk i opholdsarealet. Adgangskarusellen erstatter de tidligere års »varmetæppe« og giver en besparelse på knapt 300.000 kr. om året. Det vil sige, at karussellen har tjent sig selv ind på cirka to år.

Selvbetjent adgang. Seneste nyt i november er udrulning af nyt låsesystem i Hollænderhallen. Det giver foreningerne fleksibel og selvbetjent adgang til hallen. Låsesystemet har været undervejs i længere tid, men fungerer efter nogle justeringer nu teknisk set. Hvis der er foreninger, som synes, at det stadig er lidt svært med de nye »nøglebrikker«, er det bare om at tage fat i lederen af idrætshallerne.

Babysvømning. I en periode har der ikke været undervist i babysvømning i varmtvandsbassinet. Det har været til stor ærgrelse for berørte forældre. Vi undersøger for tiden forskellige modeller for, hvordan babysvømning igen kan finde sted. 

Modstand mod forandring 

Dragør Kommune har fine idrætsanlæg og rigtig gode forhold for kommunens borgere, de mange idrætsforeninger og brugere af anlæggene. 

Når der sker noget nyt, og forholdene ikke er, som de plejer, er det ofte noget, vi skal vænne os til. 

Undervejs i forandringsprocessen kan der opstå uenighed, misforståelser og nogle gange direkte modstand. Det er ikke unormalt. I den forbindelse er kommunikation og information vigtig. Og her har vi nok ikke været gode nok. 

Det er dejligt med en aktiv debatkultur, og vi er altid inter-esseret i at få input og tager meget gerne berettiget kritik til os. 

Det er okay at være utilfreds med proces og serviceniveau og give udtryk for det, som det blandt andet er sket i Dragør Nyt. 

Vi håber omvendt også, at idrætshallernes medarbejdere og ledelse får opbakning og ro omkring deres arbejdsplads til at føre deres opgaver ud i livet – i samarbejde med brugerne og til glæde for borgerne.

De næste skridt

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget behandlede den 5. oktober en sag om øget åbningstid i Dragør Svømmehal. 

Af sagen fremgik, at det er muligt, at svømmehallen kan holde endnu mere åbent for offentligheden inden for de nuværende ressourcer. 

Udvalget sendte forslaget i fem uges høring blandt foreningerne, som i dag benytter bassinerne, da det for resten af sæsonen frem til sommeren 2024 kan være, at der også vil være offentlig adgang, imens foreningerne har undervisning og andre aktiviteter. Her er Dragør Svømmeklub med sine cirka 1.000 medlemmer den største forening.

Ved høringsfristens udløb var der kommet 15 høringssvar. 

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget skal i december træffe beslutning om øget åbningstid resten af denne sæson. 

I foråret 2024, når banetider skal fordeles til den kommende sæson, skal der tages stilling til, på hvilke dage og tidspunkter man fremover ønsker den øgede offentlige åbningstid lagt. 

Med venlig hilsen
Asger Villemoes Nielsen
Direktør i Dragør Kommune

Vi har modtaget: Parkeringen omkring Dragørs gamle by

Den Konservative gruppe i kommunalbestyrelsen har indsendt et debatindlæg om parkeringen omkring den gamle bydel. Læs mere

Vi har modtaget: Markeder og turister

Thomas Krebs har indsendt en kommentar om arrangementer og turister omkring havnen. Læs mere

Vi har modtaget: Det kan ikke betale sig at spare på trivslen

Sanne Rossen, som er mor til et nuværende og et tidligere dagplejebarn, har indsendt et debatindlæg om omlægningen i...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk