Vi har modtaget:

Lægdommer 

Optagelse til grundlisten

I Danmark er 12.000 borgere med til at dømme i straffesager, der kan give frihedsstraf. De kaldes lægdommere. 

Lægdommere er den samlede betegnelse for domsmænd og nævninger. Borgere som kan blive indkaldt som domsmand eller nævninge udpeges hertil via grundlisten. 

Blandt de borgere, som står på grundlisten, vælger retterne de personer, som indkaldes til at deltage som domsmænd og -kvinder eller nævninge.

Hvordan kommer man på grundlisten?

Du skal – senest onsdag den 25. januar – udfylde en ansøgningsblanket og sende den digitalt og sikkert til Dragør Kommune. Det gør du via kommunens hjemmeside.

Ansøgningen om optagelse på grundlisten vil blive behandlet af grundlisteudvalget, der er et politisk udpeget udvalg med fem medlemmer. 

Udvalget, som er udpeget af kommunalbestyrelsen, består af Pia Voel, Katrine Tholstrup, Peter Læssøe, Klaus Andresen og ubdertegneede, Erik Skovgaard Nielsen, der er formand for udvalget.

Grundlisten vil gælde for perioden fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2027. 

Udvalget skal sammenliste listen, så den så vidt muligt dækker kommunens borgere repræsentativt ud fra en række kriterier, herunder bl.a. alder, erhverv, køn og etnicitet.

Krav for at blive optagelse

Man kan ikke optages på grundlisten, hvis du fylder 80 år inden udgangen af 2027, eller hvis du f.eks. ikke har tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog til at kunne varetage en nævnings og domsmands pligter. Endvidere skal man have en ren straffeattest. 

Man behøver ikke have særlige juridiske kvalifikationer. Tværtimod er tanken, at man med åbent sind og en kritisk holdning til det, man præsenteres for i retten, skal være med til at afgøre sagen. 

For at give en grundig introduktion og en tryg start bliver man som ny lægdommer automatisk inviteret til et introduktionsmøde, inden man starter. 

At stå på grundlisten er dog ikke en garanti for at blive indkaldt.

Honorar

Der er honorar for posten som lægdommer svarende til p.t. 1.100 kr. pr. dag i retten plus dækning af transportomkostninger.

Jeg vil hermed opfordre alle med interesse og lyst til denne opgave til snarest at ansøge via kommunens hjemmeside, så vi sikrer en bredt dækkende grundliste for Dragør Kommune for de kommende fire år. Jeg ved, at mange af de nuværende medlemmer på Grundlisten finder arbejdet meget spændende. 

Med venlig hilsen
Erik Skovgaard Nielsen
Formand
På vegne af Grundlisteudvalget

Det kan snart være slut med at skulle kæmpe om de gode pladser til valgplakaterne. Arkivfoto: TorbenStender.

Sydamagerlisten vil forbyde valgplakater

Sydamagerlisten vil reducere visuel forurening og CO2-udslip ved at forbyde valgplakater i Dragør. Læs mere

Det er nu blevet besluttet, at der skal etableres cykelbaner på Vestgrønningen. Arkivfoto: Thomas Mose.

Konservative i sjældent mindretal

Nu kommer der cykelbaner på Vestgrønningen. Flertallet sørger for nogle nye parkeringspladser, men ikke alle erstattes Læs...

Der er trængsel ved håndvasken

Borgerne i Dragør kæmper for butikslivet og udfordrer lokalpolitikernes beslutningsvilje Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk