Vi har modtaget:

Natur og friluftsliv som en del af sundhedsindsatsen

Dragør Kommune har en sundhedspolitik, som vil skabe rammerne for en sund levevis og forebyggende tilbud til borgerne. Sundhedspolitikken rummer målsætninger for blandt andet overvægt, stress, rygning og fysisk aktivitet. 

I forhold til fysisk aktivitet er der formuleret mål om, at Dragør Kommune arbejder for, at borgere i alle aldre er fysisk aktive, og at kommunen råder over inspirerende rammer til fysisk aktivitet, og at det kan ske ved at indtænke muligheder for bevægelse og kreativitet på havnen, parkeringspladser, cykel- og gangstier, idrætsarealer og andre offentlige rum. 

Desværre viser undersøgelser, at det går den gale vej – også i Dragør Kommune – når man ser på udvikling for Dragør Kommunes sundhedsprofil fra 2013 til 2021. (Kilde: Friluftrådets fakta-ark om sundhedsindsats i kommunerne). 

En øget andel vurderer, at de har mindre godt eller dårligt helbred, og samtidig er antallet af borgere med høj score på stressskalaen steget fra 16% til 24%, lige som også antallet af overvægtige og antallet af borgere med lav fysisk aktivitet m.v. er steget. Sundhedsprofilen sætter fokus på et generelt ringere gennemsnit for den enkelte borger. Det kan være en udfordring at ændre vaner. 

Dragørs grønne områder indbyder til natur- og friluftsaktiviteter. 

Størstedelen af landets kommuner inddrager natur- og friluftsaktiviteter i den kommunale sundhedsindsats. I en opgørelse fra Friluftsrådet inddrager 72 ud af 80 kommuner natur- og friluftsliv i de borgerrettede sundhedsfremmende- og forebyggelsesindsatser, og 60 ud af 80 kommuner har ligeledes natur og friluftsliv med i de patientrettede rehabiliteringsindsatser. Aktiviteterne varierer fra vandring (73% af indsatserne) til fysisk træning (44% af indsatserne). 

Dragør skal have gode tilbud til aktive borgere, og i budgettet for 2020–2023 besluttede partierne bag budgetaftalen – Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og liste T – at af afsætte penge til fritidsaktiviteter for i alt 200.000 kr. til gennemførelse i 2021 og 2022. 

Projektet skal understøtte muligheden for at dyrke friluftsmotion og styrke borgernes sundhed. Det er oprindelig tænkt som et mindre antal træningsredskaber på et begrænset område et egnet sted på Sydstranden, der tager hensyn til fredning og den omkringliggende natur og dyrelivet.

For Venstre er det vigtigt at understrege, at vi ser dette forslag i sammenhæng med vores ønske og vision, at borgerne i Dragør skal have gode muligheder for et aktivt liv – hele livet. Det er med til at sikre sunde og aktive borgere – hele livet. 

Når vi ser på en udvikling, hvor flere og flere borgere er aktive uden for de organiserede idrætsforeninger, er det vigtigt, vi også som kommune er med til at understøtte, at der er aktivitetsmuligheder.

Vi ser i øvrigt, at dette forslag overhovedet ikke har et omfang, som på nogen måde vil ødelægge naturværdierne på Sydstranden. Kyststrækningen i Dragør er en vigtig og værdifuld kvalitet i Dragør Kommune, og det vil det blive ved med at være også med dette forslag – og det er jo ikke således, at det ikke er tilladt at færdes på Sydstrandsområdet i dag. 

Vi har selvfølgelig forståelse for, at der er nogen, der er modstandere af udvikling og nye tanker – også på fritidsområdet – men for os i Venstre mener vi fortsat, at vi skal turde have visioner og plads til nye initiativer, som understøtter det aktive liv – hele livet.

Med venlig hilsen
Helle Barth, Henrik Kjærsvold-Niclasen og Erik Skovgaard Nielsen
Venstre i Dragør

Vi har modtaget: Parkeringen omkring Dragørs gamle by

Den Konservative gruppe i kommunalbestyrelsen har indsendt et debatindlæg om parkeringen omkring den gamle bydel. Læs mere

Vi har modtaget: Markeder og turister

Thomas Krebs har indsendt en kommentar om arrangementer og turister omkring havnen. Læs mere

Vi har modtaget: Det kan ikke betale sig at spare på trivslen

Sanne Rossen, som er mor til et nuværende og et tidligere dagplejebarn, har indsendt et debatindlæg om omlægningen i...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk