Vi har modtaget:

Ny trafiksikkerhedsplan

Det skal være trygt at færdes i Dragør

Socialdemokratiet arbejder for bedre trafiksikkerhed i hele kommunen – det skal være trygt at færdes i Dragør. Derfor er vi glade for, at kommunalbestyrelsen har besluttet, at vi skal have en opdateret trafiksikkerhedsplan. 

Den seneste er fra 2016, så det er på sin plads med en ny.

Nye trafiktiltag

På den kombinerede cykelsti langs Krudttårnsvej bliver der indimellem kørt rigtig stærkt, og ikke alle steder er der de bedste udkigsforhold. 

Derfor har den socialdemokratiske gruppe stillet forslag om at få kigget på, hvad vi kan gøre for at dæmpe trafikken og sikre bedre forhold. Det var der heldigvis bred opbakning til, og vi er glade for, at der nu bliver etableret fartdæmpende foranstaltninger. 

Også på Vestgrønningen er der dårlige udkigsforhold, og det skaber utryghed, i særdelshed for cyklister. Vi var med til at sikre opgraderingen af overgangen ved Wiedersvej. 

I den socialdemokratiske gruppe er vi ikke i tvivl. Det næste skridt er, at de parkerede biler skal væk fra Vestgrønningen, og vi skal have etableret opmalede cykelbaner, til glæde og gavn for trafiksikkerheden. 

Dragør er en hestekommune – og det skal vi blive ved med at være. 

Vi ser det derfor også som en bunden opgave at få sikret gode ridestier rundt omkring i byen, til gavn for både hest og rytter. 

Med venlig hilsen
Ole H. Hansen
Socialdemokratiet
Medlem af Klima-, By- og Erhvervsudvalget 

Venstre vil sikre et stærkt Danmark i et sikkert Europa

Styrkelse af EU gennem forsvar, grøn omstilling og økonomisk ansvarlighed Læs mere

Ingen målsætninger for politikernes bestyrelsesarbejde

Liste T vil gerne have, at der bliver vedtaget klare målsætninger for, hvad kommunalbestyrelsesmedlemmerne skal navigere efter, når de...

Siden marts måned sidste år har arealet omkring til- og frakørsel til motorvejen samt passage af området i øvrigt været en udfordring. Nu ser det dog ud til, at arbejdet med udvidelsen af svingbanerne fra Englandsvej til på motorvejen nærmer sig sin afslutning. Arkivfoto: Thomas Mose.

Trafikeret kryds genåbner

Vigtig trafikåbning letter pendleres hverdag Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk