Vi har modtaget:

Nyt trafiklys

De Konservative med Martin Wood Pedersen i spidsen har været ude i byen. Her har de set på omprioritering af anlægsprojekter med fokus på trafiksikkerhed, fordi signalanlægget i krydset Krudttårnsvej og Lundegård Strandvej er gammelt og ikke fungerer mere. 

Renovering af signalanlægget vil dog koste mindst 900.000 kr. Det skal sættes i perspektiv af, at kommunalbestyrelsen vil forsøge at spare 750.000 kr. pr. år i Dragør Aktivitetshus ved at nedlægge caféen. Ikke mindst, hvis man dagligt kører ad Lundegård Strandvej. 

Hvorfor fjerner man ikke blot lyssignalet i krydset Lundegård Strandvej og Krudttårnsvej. Der er ikke for nuværende trafik fra Lundegård Strandvej til, at der skal være et lyssignal. 

Der er fine oversigtsforhold, så opgraderer man fodgængerovergangen er alt okay. Og trafikken fungerer fint, selvom lyssignalet ikke gør. Men når lyssignalet ikke virker, forvirrer det især bilisterne – så fjern det og spar pengene.

Hvis et lyssignal i dette kryds på et tidspunkt skal retfærdiggøres, så skal kommunen åbne op for, at der bliver etableret en udkørsel ud fra Lundegårds Strandvej til Hartkornsvej. Det vil i den grad tager presset af Krudttårnsvej og få trafikken til at glide langt bedre.

At der er et lyskryds endnu på det omtalte sted, er jo alene et levn fra dengang, der var skole i området, hvor Vierdiget nu er bygget.

Med venlig hilsen
Arne Mosegaard

Vi har et fælles ansvar

Økonomiforhandlingerne mellem Kommunernes
Landsforening og regeringen er i fuld gang Læs mere

Siden marts måned sidste år har arealet omkring til- og frakørsel til motorvejen samt passage af området i øvrigt været en udfordring. Nu ser det dog ud til, at arbejdet med udvidelsen af svingbanerne fra Englandsvej til på motorvejen nærmer sig sin afslutning. Arkivfoto: Thomas Mose.

Trafikeret kryds genåbner

Vigtig trafikåbning letter pendleres hverdag Læs mere

Det er nu blevet besluttet, at der skal etableres cykelbaner på Vestgrønningen. Arkivfoto: Thomas Mose.

Konservative i sjældent mindretal

Nu kommer der cykelbaner på Vestgrønningen. Flertallet sørger for nogle nye parkeringspladser, men ikke alle erstattes Læs...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk