Vi har modtaget:

Permanent tilladelse til traktørsted

Klima-, By- og Erhvervsudvalget (KBEU) skal i denne uge tage stilling til ansøgning om permanent traktørsted.

I 2019 ansøgte nogle ildsjæle om tilladelelse til at indrette et traktørsted i Gabriel Jensens lokaler ved søbadet. Ansøgningen blev med lodder og trisser vedtaget. Nye projekter har en svær vej i Dragør.

Da Fredningsnævnet holdt en åstedsforretning ved bygningerne, viste det sig, at både Gåserepublikken og Danmarks Naturfredningsforening var imod projektet.

Gåserepublikken var især en nervøse for gæssenes græsning på plænen syd for traktørstedet, men de blev beroliget af ildsjælene.

Derimod var naturfredningforeningens formand, hr Larsen, ret så ophidset over forslaget. Der var intet, som kunne retfærdiggøre en godkendelse til traktørstedet.

Fredningsnævnet anbefalede heldigvis en 3-årig prøveperiode, hvorefter en permanent løsning kan vedtages, hvis perioden er gået godt.

Fredningsnævnet lagde vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Fredningsnævnet har videre lagt vægt på, at serveringsstedet kan understøtte fritidsaktiviteterne i området.

Et flertal i KBEU valgte at følge Fredningsnævnets anbefaling. Indtil nu har der været forbud mod udendørs musik

Livemusik

Nu skal KBEU træffe beslutning om en varig løsning.

Ansøger søger også om, lejlighedsvis at kunne stå for kulturelle arrangementer i form af livemusik udendørs. Det ansøges derfor om, at vilkåret om, at der ikke må spilles musik udendørs ophæves, hvilket kræver Fredningsnævnets tilladelse.

Ansøgningen er begrundet med, at erfaring fra næsten to sæsoner viser, at traktørstedet har bidraget til at understøtte fritidsaktiviteterne i naturområdet og har været et naturligt samlingspunkt for brugerne af de fredede strandenge. 

Aktiviteterne vil ske i samme omfang som ved nuværende tilladelse. Traktørstedet vil have åbent i sommerhalvåret fra april til og med september, når Gabriel Jensen Ferieudflugter ikke selv benytter feriekolonien.

Dansk Folkeparti vil anbefale et ja til permanent løsning og dertil at give lov til akustisk musik udendørs.

Det er et rigtig godt projekt, som har bevist, at teknisk udvalg trods protesterne fra Danmarks Naturfredningsforening traf en god beslutning. Traktørstedet er blevet godt modtaget af borgerne.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer
Formand for Dansk Folkeparti i Dragør

 

Vi har modtaget: Dagplejen – den skal vi værne om

Nicolaj Bertel Riber (A) – viceborgmester og kommunalbestyrelsens repræsentant i Dagplejens forældrebestyrelse har indsendt et debatindlæg om Dagplejen i...

Vi har modtaget: Parkeringspladser

Konservatives medlemmer af kommunal­bestyrelsen samt Klima-, By- og Erhvervsudvalget, Mia Tang og Martin Wood Pedersen, har indsendt et debatindlæg...

Vi har modtaget: Tre positive nyheder på børneområdet

Konservatives medlemmer af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Theis Guldbech, Mia Tang og Trine Søe har indsendt et debatindlæg om...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk