Vi har modtaget:

PFAS-forurening af Øresund

Efter årelang venten har borgerne stadig ikke fået svar på, hvordan Københavns Lufthavne A/S forholder sig til sit erstatningsansvar for den omfattende PFAS-forurening af drikkevandet, jorden, vandløbene og havvandet i Dragør og Tårnby.

Vandudledningen

Lufthavnens samlede udledning til Øresund er ifølge Danmarks Arealinformation 3.593.164 m3 vand årligt – der udledes altså cirka 3,6 mia. liter vand i sundet om året.

Vi taler om massive vandmængder fra Nordens største lufthavn, der i forvejen kæmper med sine udskældte vækstdrømme og et ramponeret lokalt image.

Den såkaldte »udvikling« af lufthavnen er det, vi andre på jævnt dansk kalder »udvidelse«. Men uanset ordlyden og de mange anløbne skønmalerier fra Public Affairs-afdelingen, så vil vækstplanerne utvivlsomt tilføre endnu mere støj- og miljøforurening på Amager og i omegnen. Det kan lufthavnen hverken grønvaske eller snakke sig udenom.

Miljøhensyn og folkesundhed bør dog til enhver tid komme forud for lufthavnens kapacitetsudvidelse og ekstreme vækstplaner. Med andre ord, så er naboernes helbred langt vigtigere, end lufthavnens forøgede indtjeningsmulighed på bekostning af de selvsamme omkringboende er.

Vandudløbet »U8« ved Dragør Nordstrand. Foto: Kenneth Olsen.
Vandudløbet »U8« ved Dragør Nordstrand. Foto: Kenneth Olsen.

Nordstranden

På Dragør Nordstrand har lufthavnens udløb »U8« munding ud til Nordstrandsbugten og intet mindre end otte bade- og bådebroer på den korte kyststrækning mellem lufthavnen og Dragør Havn.

Lufthavnens egenkontrol konstaterede i 2022 indhold af PFAS-stoffer på 380 ng/l i vandet. Det er 2.923 gange for højt set i forhold til grænseværdien i havvand på 0,13 ng/l. 

Der udledes 185.000 m3 vand årligt fra lufthavns-området via udløbet »U8« til Øresund. Det er i gennemsnit 500.000 liter vand i døgnet hele året rundt.

Blot 400 meter længere oppe ad Kystvejen findes udløbet »U7«, hvorfra der årligt udledes 250.000 m3 vand, som stammer fra arealer i lufthavnen, hvor der ligeledes er påvist forekomst af skadelige PFAS-stoffer. 

Sydstranden

På Dragør Sydstrand har kanalen Hovedgrøften sit udløb i Søvangsbugten tæt på flere velbesøgte badebroer.

Der er stadigvæk ikke foretaget nogen tiltag med henblik på oprensning af Hovedgrøften, der afvander store dele af lufthavnens område, og som i 2021 blev konstateret kraftigt PFAS-forurenet. 

Lufthavnen – og Dragør Kommune – lader simpelthen den eksisterende jord-, sand-,
plante- og vandforurening være. Vandet fra kanalen ledes ud i Øresund for foden af Søvangsbakkerne.

Hvad med de mange andre udløb fra lufthavnen til Øresund og helbredseffekterne af de giftige »evighedskemikalier«?

Pløresundet

Man kan med rette stille spørgsmålstegn ved, om Øresund er sundt, når en lind strøm af forurenet vand ledes ud i det dansk-svenske stræde på daglig basis.

Øresund er 118 km langt og fire til 28 km bredt. Forskellige former for udledt dræn- og spildevand til sundet bliver ganske vist delvist fortyndet og nedbrudt i havvandet, men det gør de transporterede PFAS-stoffer ikke.

Ifølge Miljøministeriet er PFAS-forbindelserne »uønskede, fordi de er svært nedbrydelige i naturen, ophobes i fødekæden, er giftige over for mennesker og dyr og kan transporteres over lange afstande«.

Man kan jo kun hilse idéen om at omdanne Øresund til en marin nationalpark velkommen. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at naturen og fiskeriet er sikret, eftersom Folketinget i huj og hast har flikket en lettere uambitiøs plan sammen.

Det positive i forslaget om den undersøiske nationalpark er dog, at man vil »stramme op« på udledningen af spildevand i Øresund. Så må vi jo se, om miljøtiltaget og reglerne også gælder for den magtfulde og storforurenende virksomhed Københavns Lufthavne A/S, som den danske stat selv ejer 39,2% af.

Den generelle udledningstilladelse til lufthavnen bør revurderes af Dragør Kommune og Tårnby Kommune. 

Folkesundheden

Desværre er der endnu ingen, som ved, hvor meget de svært nedbrydelige PFAS-stoffer har bredt sig i fødekæden i Dragør og Tårnby.

Sundhedsstyrelsen er følgelig bekymret for de langsigtede helbredspåvirkninger, og styrelsen klargør, at afhængigt af hvor meget PFAS, man har været udsat for, »kan det tage op til mellem syv og 18 år at nå et lavt niveau af PFAS« i kroppen. 

Ophobningen i vandplanter, havdyr og mennesker forsvinder ikke bare – og det gør »de kære« naboers spørgsmål til Københavns Lufthavne A/S med garanti heller ikke.

Med venlig hilsen
Kenneth Olsen
Borger i Dragør Kommune

 

Gert Jansen får overrakt blomster af Kenneth Gøtterup for sine 50 år som frivillig. Foto: TorbenStender.

På vej mod sommer

De seneste nyheder fra Dragør Rådhus Læs mere

PFAS og erstatningsansvar

Når juridik møder miljøet: Et dyk ned i erstatningsansvaret for PFAS-forurening ved Dragør. Læs mere

Vilde dyr i vandhullet

Kommunal slåning truer fredet dyreliv ved Dragørs strandenge Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk