En omdiskuteret bro forsøges placeret på den smalle strandbred ved Vierdiget. Foto: Kenneth Olsen.
En omdiskuteret bro forsøges placeret på den smalle strandbred ved Vierdiget. Foto: Kenneth Olsen.
Vi har modtaget:

Projekter på fredet grund

I disse dage arbejder et flertal i kommunalbestyrelsen på at realisere tre projekter, der alle skal etableres i fredede områder.

Man vil øjensynlig ikke lade områderne være i fred, selvom nogle fremsynede mennesker har kæmpet for, at vi i fællesskab og på demokratisk vis kan passe på Dragørs natur, landskaber, planter, dyr og deres levesteder.

Bro ved Vierdiget

Der skal etableres en 30 meter lang bade- og kajakbro på den fredede Dragør Sydstrand i det åbne kystlandskab – på trods af, at kommunen har modtaget 32 skriftlige klager over »Vierdiget-broen«.

Lokalområdet rummer intet mindre end otte bestemmelser i henhold til naturbeskyttelsen, og broen skal placeres i Amager Vildtreservat samt Natura 2000-område, hvilket borgerne har påtalt i sine klager. 

Kommunalbestyrelsen og Kystdirektoratet har underkendt samtlige 32 borgerklager over projektet.

Friluftshus ved Blushøj

I det gamle anlæg på Engvej 3 skal der etableres et friluftshus og aktivitetscenter i den lille, fredede byskov – på trods af, at kommunen har modtaget et krystalklart og pænt »nej tak« fra naboerne.

»Blushøj spejder- & friluftshus« er blevet sagsbehandlet af Dragør Kommune i otte år indtil videre, men politikerne har åbenbart stadigvæk ikke i sinde at lytte til naboernes velmenende input og vigtige lokalkendskab.

Skatepark ved havnen

På Færgevej 14 skal »Dragør Skatepark« opføres på delvist fredet grund – på trods af, at kommunen har modtaget indledende høringssvar, hvori blandt andre Danmarks Naturfredningsforening og Beboerforeningen for Drag-ør Gamle By på velargumenteret og udførlig vis har sagt »nej tak« til projektet.

Skateparken er Dragør Kommunes sjette aktivitetsparkprojekt siden 2018, og projektet er indtil videre blevet sagsbehandlet af Dragør Kommune i over to år, men man har endnu ikke konsekvensberegnet på følgevirkningerne og støjudsendingen fra det projekterede aktivitetsanlæg.

De indledende og kritiske høringssvar er gemt langt væk i baghovedet på et flertal af lokalpolitikere, der stadig ikke vil indse, at skateparken i sagens natur vil medføre spektakel og andre gener for fastboende naboer, såvel som overnattende lystsejlere.

Udemokratisk sagsbehandling

Naboer og andre borgere er endnu en gang vidner til, at Dragør Kommunes kommunalbestyrelse, direktion samt administration udfører nabohøringer og klagerunder – for derefter fuldstændig ublu at affeje og underkende alle borgernes indsigelser imod de uigennemtænkte projekter, der skal bygges på fredet grund. Det er og bliver en juridisk og demokratisk fadæse, der synes at fortsætte i en uendelighed.

Det er vel at mærke kun under helt særlige omstændigheder, at der kan dispenseres fra gældende fredninger i de tre omtalte områder. Her bør de æstetiske og naturbeskyttelsesmæssige interesser vægtes tungere, end de rekreative og fritidsmæssige interesser.

Der eksisterer dog ingen »helt særlige omstændigheder« for de tre projektforslag, men derimod »sædvanlig udemokratisk sagsbehandling«, der udelukkende har til formål at tromle projekterne igennem for enhver pris.

Beskæring af naturen

Hver gang lokalpolitikerne ikke respekterer de forskellige former for naturbeskyttelse, så gør de det modsatte af »beskyttelse«, og man forringer dermed vilkårene for naturen og dens fremtid.

Naturbeskyttelse er ikke noget, staten foretager sig for sjovs skyld, men fordi der de pågældende steder findes natur, landskaber og vådområder, som er vigtige – ikke bare nu, men også i eftertiden. Det er på høje tid at vågne op og være sig sit politiske ansvar bevidst.

I henhold til Kommuneplan 2022 har politikerne og den kommunale administration ansvaret for at beskytte de fredede områder på vegne af alle dragørborgere. Desværre udføres det stik modsatte i praksis.

Det nytter ikke noget, at de byggelystne politikere via salamimetoden bid for bid skærer stykker af de fredede områder, som jo netop er fredet for at forhindre uhensigtsmæssig menneskelig påvirkning.

Et stop for affredning

Fredet betyder fredet, men forholder det sig således, at borgerne har nej-hatten på, og politikerne har ja-hatten på? 

Svaret er nej, sådan forholder det sig ikke. Det er ganske enkelt, fordi der stadigvæk er nogle i vores lille by, der kærer sig om naboernes og naturens velbefindende. Her er megen lærdom og inspiration at hente for de folkevalgte.

Mon ikke der er et par medlemmer af kommunalbestyrelsen, der bliver lidt stramme i masken, hvis vi fylder Grushullerne og Batteriesbækken op med cement og anlægger en skatepark i nærheden af deres egne boliger?

Stop venligst affredningsturnéen og åben øjnene for de fredede områders åbenlyse kvaliteter!

På forhånd tak.

Med venlig hilsen
Kenneth Olsen
Borger i Dragør Kommune

Vilde dyr i vandhullet

Kommunal slåning truer fredet dyreliv ved Dragørs strandenge Læs mere

Venstre vil sikre et stærkt Danmark i et sikkert Europa

Styrkelse af EU gennem forsvar, grøn omstilling og økonomisk ansvarlighed Læs mere

Ingen målsætninger for politikernes bestyrelsesarbejde

Liste T vil gerne have, at der bliver vedtaget klare målsætninger for, hvad kommunalbestyrelsesmedlemmerne skal navigere efter, når de...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk