Vi har modtaget:

Så kender vi liste T igen

Traktørstedets tilladelse skal forlænges 

Gennem to sæsoner har ildsjæle gradvist udbygget tilbuddene i Gabriel Jensens Feriekoloni og serverer lækkerier for brødflove gæster og andre lækkersultne, dog udenfor de par sommeruger, hvor der er feriekoloni.

De ansøgte fredningsmyndigheden, som på en åstedsforretning for to år siden gav dem en midlertidig godkendelse, hvis kommunen godkendte fremlejen. Som udvalgsformand for teknisk udvalg glædede det mig dengang, at der var et flertal, der stemte for fremlejen.

Ildsjælene har nu valgt at søge om et permanent lejemål – en ansøgning, som udvalget godkendte til anbefaling over for Fredningsstyrelsen.

Men så slog liste T’s medlem Peter Læssøe til med et ændringsforslag. Inden godkendelse skulle Dragør først høre: Fjerkræforeningen Broen, Dragør Søbad, Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Dragør Bevaringsnævn og grundejere på Strandlinien, Batterivej og Vestgrønningen samt Grundejerforeningen Strandjægervej, førend udvalget skulle tage stilling til en anbefaling.

For mig virker det, som om Peter Læssøe her helt har glemt at tage både Nørre Vorupør Redningstjeneste og Sønderjysk Hjemstavnsforening med i høringsrunden ...

Har liste T tænkt over hvor meget ekstra arbejde, de igen og igen pålægger forvaltningen? Ser man på referaterne igennem årene, vil man erfare, at liste T ofte ikke forbereder sig optimalt til udvalgsmøder – og derfor beder om udsættelser.

Kunne man ikke bare tage et personligt ansvar og ikke spilde forvaltningens tid?

Med venlig hilsen
Morten Dreyer
Formand for Dansk Folkeparti i Dragør

Venstre vil sikre et stærkt Danmark i et sikkert Europa

Styrkelse af EU gennem forsvar, grøn omstilling og økonomisk ansvarlighed Læs mere

Ingen målsætninger for politikernes bestyrelsesarbejde

Liste T vil gerne have, at der bliver vedtaget klare målsætninger for, hvad kommunalbestyrelsesmedlemmerne skal navigere efter, når de...

Det kan snart være slut med at skulle kæmpe om de gode pladser til valgplakaterne. Arkivfoto: TorbenStender.

Sydamagerlisten vil forbyde valgplakater

Sydamagerlisten vil reducere visuel forurening og CO2-udslip ved at forbyde valgplakater i Dragør. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk