Vi har modtaget:

Skandaløse prisstigninger på kollektiv transport

Vi lever i en af landets mindste kommuner – vistnok den mindste, hvis vi ikke regner de små ø-kommuner med. Det har nogle alvorlige konsekvenser for, hvad vi kan forvente af tilbud, herunder kommunens opgaveløsninger – og ikke mindst, hvilket serviceniveau kommunen tilbyder.

Prisstigninger på kollektiv transport er et eksempel på, hvordan bæredygtighed ikke har fundet indpas i vores infrastruktur. 

Prisjusteringen, der trådte i kraft søndag den 21. januar, betyder, at nogle få billettyper bliver billigere – men størstedelen stiger i pris. Arkivfoto: Thomas Mose.
Prisjusteringen, der trådte i kraft søndag den 21. januar, betyder, at nogle få billettyper bliver billigere – men størstedelen stiger i pris. Arkivfoto: Thomas Mose.

I januar 2024 stiger priserne på en enkeltbillet med Rejsekortet op til 13,9%, uden at servicen bliver bedre. Nærmest tværtimod.  Siden 2015 er en rejse på to zoner steget 36% – fra 15 kr. til 20,50 kr. Herudover stiger prisen på pendlerkort med op til 13,8% på nogle strækninger. Det betyder, at der siden 2017 har været en prisstigning på 36%.

Det er en skandale og regulært dumt at hæve priserne på et tilbud, som er vigtigt for mange af os borgere – herunder unge, pendlere og ældre. Prisstigningerne er ude af proportioner med de stigende omkostninger til kollektiv transport, og den eneste forklaring er at spare penge. Men det er en kortsigtet løsning, der vil få store konsekvenser for borgerne, miljøet og trængslen i hovedstaden. 

Ved de seneste mange kommunalvalg i Dragør Kommune har et hovedtema for borgerne og vores lokale erhvervsliv været en bedre, mere tilgængelig og billigere kollektiv transport. Og jeg selv har været fortaler for at gøre den kollektive transport gratis – eventuelt på forsøgsbasis om lørdagen, for at se effekten på forurening og borgernes brug af kollektiv transport. 

Samtidig mener jeg, at vi hurtigt i Dragør – og især omkring den gamle by – skal indføre en parkeringsordning til gavn for os beboere og de erhvervsdrivende. Men en egentlig parkeringsstrategi kan vi, trods et dagligt kaos, se langt efter.

En dårlig spiral

Højere priser på kollektiv transport vil gøre det dyrere for borgere at komme på arbejde, i skole og til fritidsaktiviteter. Det kan føre til, at flere borgere vælger at tage bilen, hvilket vil øge både trafikken og forureningen. Samtidig vil flere få bil nummer to, og flere turister og besøgende er tvunget til at tage bilen til Dragør ... en virkelig dårlig spiral. 

I min optik skal politikerne omgående droppe de skandaløse prisstigninger på kollektiv transport. 

I stedet for skal kommunen finde andre måder at spare penge på – måder, der ikke rammer borgerne så hårdt. Eksempelvis: Øget samarbejde med Tårnby Kommune. Dragør og Tårnby Kommune kunne samarbejde om at øge antallet af busafgange til trafikknudepunkterne ved lufthavnen, Ørestad og Sundbyvester Plads. Dragør Kommune kunne støtte udviklingen af deleøkonomiske løsninger, såsom bil- og cykeldeling. Og kommunen kunne investere i infrastruktur, der gør det nemmere, hurtigere og mere sikkert at være cyklende og gående. 

Dragør Kommune har til opgave at sikre, at alle borgere har adgang til en god og billig kollektiv transport. Og partierne i kommunalbestyrelsen kan gå forrest i at tilkendegive og aktivt kæmpe for en mere bæredygtig infrastruktur, der alt andet lige tilgodeser os alle – også bilisterne.

Med venlig hilsen – og ønsket om et godt – og forhåbentligt grønnere – nytår 2024
Anne Grønlund

Vi har et fælles ansvar

Økonomiforhandlingerne mellem Kommunernes
Landsforening og regeringen er i fuld gang Læs mere

»Grøn Fredag« er afløser for Initiativprisen, som Dragør Gazellerne var de sidste der modtog. Arkivfoto.

Grøn Fredag

UngDragør sætter bæredygtighed og FN’s verdensmål på dagsordenen for børn og unge. Læs mere

Nytænkende vision for Dragørs erhvervsliv sendes nu i høring

Dragør Kommune inviterer til dialog om fremtidens bæredygtige erhvervspolitik. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk