Vi har modtaget:

Støjzonerne

Lufthavnen har ambitioner om at reducere deres støjbelastning, men har de selv tillid til disse ambitioner?

I Dragør Nyt den 28. marts (Dragør Nyt nr. 13 – side 4, red.) er der en kommentar af Søren Rosenkilde Clausen fra Københavns Lufthavn om den kommende udvikling af lufthavnen. 

Jeg har noteret mig, at der er store ambitioner i relation til at reducere støjbelastningen, og at nye flytyper betyder, at støjen fra lufthavnen allerede er nedbragt med mere end 80% siden midten af 1990’erne – en udvikling, som forventes at fortsætte de kommende år. Altsammen meget positivt og glædeligt!

På den baggrund kan det dog undre, at det er meget svært at få en dialog i gang om ændring af de nuværende støjzonegrænser – her er der tilsyneladende massiv modstand fra lufthavnen. De nuværende støjzonegrænser lægger store begrænsninger på mulighederne for at by- og boligudvikle i Dragør Kommune. 

Set i lyset af den demografiske udvikling, der tegner sig de kommende år, har vi behov for at udvikle vores boligstruktur med nye/blandede boligformer, og dette kræver flere arealer, end vi aktuelt har til rådighed. Man kunne få den tanke, at Københavns Lufthavn ikke har tillid til sine egne udmeldinger – eller er der en anden forklaring på modstanden mod at se på støjzonegrænserne? 

En god begyndelse kunne være med at se på institutionsgrunden på Høgevænget, som ligger i støjzone – på trods af at villaområdet, der omkranser grunden ikke gør det – hvad er logikken i det?

Med venlig hilsen
Erik Skovgaard Nielsen
Formand for Venstre i Dragør

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Stikker lufthavnen naboerne blår i øjnene?

Tommas Brogaard har indsendt et debatindlæg om lufthavnens udledning af skadelige PFOS-stoffer. Læs mere

Vi har modtaget: Hvad sker der i PFAS-sagen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om lufthavnens ansvar for oprydningen af PFOS-forureningen. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk