Vi har modtaget:

Stop muren

Dette bliver vores udsigt, hvis vi siger ja til Sund & Bælts forslag

Som vi alle ved, har kommunen i flere år arbejdet for at finde frem til den rette dige-løsning for Dragør. 

Først og fremmest skulle man beslutte sig for hvilket sikringsniveau, der var det rigtige – og her kom man frem til, at en 100-års-hændelse regnet fra 2050 ville være det rigtige. 

Denne beslutning blev blandt andet baseret på OECD og Miljøministeriets undersøgelser og beregninger af de kommende udfordringer.

Herefter igangsatte kommunen en arkitektkonkurrence, hvor tre forskellige arkitektfirmaer skulle komme med deres løsningsforslag med udgangspunkt i det valgte sikringsniveau. Disse forslag blev præsenteret for ambassadører, digelag og andre interessenter. 

Kommunen valgte COWI, som, de mente, havde det bedste forslag. 

Både Søvang og Dragør Nord havde imidlertid andre forslag, så derfor indvilligede kommunen i, at man bad COWI om at beregne borgernes forslag for at få klarlagt, om disse kunne overholde sikringsniveauet, som man havde besluttet. Dette fik vi efterfølgende et positivt svar på. Borgernes løsninger var ovenikøbet væsentligt billigere, end det første forslag COWI præsenterede, så vi havde naturligvis en forventning om, at det var det, man besluttede sig for at arbejde videre med.

Beskyttelse af infrastruktur

Pludselig kom Sund & Bælt på banen. De har ansvaret for infrastrukturen og skal beskytte metroen, lufthavnen og øresundstunellen mod oversvømmelser. 

De havde oprindeligt arbejdet med et projekt, hvor man ville forlænge Ullerupdiget ud til lufthavnen for dermed at sikre infrastrukturen. Men nu kom de så med et tilbud til Dragør Kommune om, at de gerne ville betale en kystsikring fra lufthavnen til Dragør Havn, hvilket ville løse deres problem.

De arbejder imidlertid med et sikringsniveau på 10.000 år – hvilket medfører en digehøjde på 4,7 meter i forhold til de to meter, som Dragør Kommune har behov for.

En forudsætning for Sund & Bælts tilbud er, at Dragør Kommune fortsætter dette sikringsniveau videre i kommunen, hvilket jo betyder, at det totalt set bliver væsentligt dyrere for kommunen at kystsikre. 

Sund & Bælt meddelte også, at det beløb, de havde sat af til at sikre infrastrukturen, kunne anvendes til det foreslåede dige fra lufthavnen til havnen. Imidlertid kunne de ikke oplyse, hvad det beløb var, de kendte ikke prisen på det dige, de først arbejdede med rundt om lufthavnen, og de kendte ikke prisen på det dige, de foreslog fra lufthavnen til havnen. 

De havde heller ikke nogen løsning på, hvorledes, kommunen kunne fortsætte det 4,7 meter høje dige forbi den gamle by og havnen. De havde heller ikke lavet en visualisering af projektet, så man kunne se, hvad det ville betyde for borgerne. 

De havde i det hele taget ikke forberedt sig og gjort sig den ulejlighed at komme med et konkret forslag, så alt dette venter vi stadig på.

Et flertal af kommunalbestyrelsesmedlemmerne mener ikke, at de kan tage stilling til Sund & Bælts forslag, før de har fået disse konkrete oplysninger.

Ny visualisering

En række borgere på Nord har på eget initiativ fået lavet en visualisering og sendt den til os i digelaget – og man må jo sige, at det er skræmmende og totalt ødelæggende for byen, hvis et sådant projekt bliver gennemført. 

Så set med digelagets og de fleste borgeres øjne er det fuldstændig vanvittigt at fortsætte forhandlingerne med Sund & Bælt, da deres forslag totalt vil ødelægge alle de værdier, som jo blandt andet er årsagen til, at vi har bosat os i Dragør. 

Der er ingen grund til at ødelægge disse værdier for de næste 100 generationer, når det ikke er nødvendigt. Derfor bør vi fortsætte med vores eget forslag med en 100-års-sikring, og skulle det så vise sig, at dette ikke er tilstrækkeligt om 100 år – ja så må kommende generationer finde en løsning på dette ved eventuelt at udbygge eksisterende diger.

Med venlig hilsen
Niels Anthonisen, Gert Chr. Gudbjerg, Claus M. Brixmark og Søren Hvalsø
Dragør Nordstrands Digelags bestyrelse

 

Visualisering af udsigten som den ser ud i dag ved Nordstrandsbroen.
Visualisering af udsigten som den ser ud i dag ved Nordstrandsbroen.
Visualisering af udsigten som den vil se ud ved Nordstrandsbroen med Sund & Bælts digeløsning.
Visualisering af udsigten som den vil se ud ved Nordstrandsbroen med Sund & Bælts digeløsning.
Gert Jansen får overrakt blomster af Kenneth Gøtterup for sine 50 år som frivillig. Foto: TorbenStender.

På vej mod sommer

De seneste nyheder fra Dragør Rådhus Læs mere

Diger på Nord

Konflikt mellem lokale og nationale interesser i kampen mod vandmasserne Læs mere

Efter udmelding fra Transportministeriet er der kommet lidt større klarhed om, hvilke muligheder der er for kystsikringen i Dragør Kommune. Arkivfoto.

Her er statens planer for diger

To muligheder er i spil, når arbejdsgruppen om kystbeskyttelse af København skal komme med deres anbefalinger for Dragør

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk