Vi har modtaget:

Stor tilfredshed med sygeplejeklinikken

Som en del af budgetforliget har vi etableret en sygeplejeklinik, der har til huse på Wiedergården. Her sidder kompetente sygeplejersker klar til at hjælpe visiterede borgere i hverdagene med blandt andet sårpleje og medicindosering.

Her i Dragør betyder den demografiske udvikling, at vi bliver flere ældre og flere borgere med kroniske sygdomme. Derfor er vi fra Konservatives side opmærksomme på, at udgifterne til dette område vil være stigende i fremtiden. 

For os er det rigtig vigtigt at bruge skattekronerne med stor omtanke, så vi får mest muligt for pengene. Men selvfølgelig uden at gå på kompromis med kvaliteten. For borgere, der er visiteret til hjælp, skal selvfølgelig have præcist den hjælp, de har brug for. 

Derfor vil vi også tillade os at stille lidt flere krav til de mere friske af jer. For kan du transportere dig på golfbanen, på havnen eller til supermarkedet, så kan du også transportere dig hen til sygeplejeklinikken. Det er vores holdning, fordi vi så kan optimere sygeplejen, så klinikken kan hjælpe flere borgere, når sygeplejerskerne ikke skal køre fra hjem til hjem. 

Det kommer de naturligvis stadig til at gøre til de borgere, som eksempelvis er meget dårligt gående, og hvor det ikke vil være trygt for dem at transportere sig hen til klinikken. Disse borgere vil selvfølgelig stadig få besøg af hjemmesygepleje i deres eget hjem – ligesom de plejer. Men de borgere, som har bedre funktionsevne, skal nu lægge vejen forbi klinikken. 

På det seneste udvalgsmøde i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget blev vi præsenteret for de første tilbagemeldinger fra borgere, der har benyttet sygeplejeklinikken. 

Alle borgere, der har medvirket i spørgeskemaet, har svaret, at de er blevet mødt af et venligt og imødekommende personale – og de har følt sig trygge. Men vigtigst af alt, så har de oplevet at få den hjælp, som de havde brug for.

En bonus er, at man kan benytte Dragørs Aktiviteshus’ aktivitetstilbud på Wiedergården før og efter en behandling i sygeplejeklinikken. 

Med venlig hilsen
Jan Madsen, Theis Guldbech og Trine Søe
Konservative medlemmer af  Dragør Kommunalbestyrelse
og Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget

Vi har modtaget: Borgmesteren vil sælge Krudthus 2

Ann Harnek, Annette Nyvang og Peter Læssøe – allt fra liste T – har indsendt et debatindlæg om det...

Vi har modtaget: Mulighed for mere samkørsel

Flemming Blønd fra Sydamagerlisten har indsendt et debatindlæg om samkørsel for pendlere. Læs mere

Vi har modtaget: Ulovligt at nedlægge Wiedergårdens ældreboliger

Hardy Bengtsen, der er tidligere medlem af ­bestyrelsen i Strandparkens afd. 9, har indsendt et debatindlæg om kommunens anvisningsret...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk