Vi har modtaget:

Sydamager Kommune – nu!

I start 00’erne arbejdede jeg som mellemleder i Dragør Kommune. Jeg oplevede i de knap fem år, jeg var der, fire såkaldte »personalereduktioner«, dvs. nedskæringer. 

Mon ikke der i de mellemliggende tyve år er sket flere nedskæringer, omstruktureringer og serviceforringelser, fordi vores kommune trods ringe størrelse, lige som alle andre kommuner, konstant oplever store og komplicerede udfordringer. 

Min tro er – at problemer og udfordringer bedst løses i større og stærkere fællesskaber. 

Derfor mener jeg, at det var en katastrofe for borgerne og erhvervslivet i Dragør Kommune, da vi fik »kattelems-modellen« ved Strukturreformen i 2007 og fastholdt vores »selvstændighed«. Dermed blev vi en af landets absolut mindste kommuner. 

For os som borgere og for de ansatte på den kommunale arbejdsplads betyder det, at vores kommune skal løse de samme opgaver og forvalte den samme lovgivning – som for eksempel Københavns Kommune – til trods for, at vi i sagens natur umuligt har de samme ressourcer eller de samme faglige kompetencer. 

I min optik har vi som kommune ikke blot i forhold til kompetencer og de opgaver, der skal løses, men også økonomisk været på vej mod afgrunden siden 2008 med nedskæringer og afvikling. 

Vi lever i en kommune, hvor de politikere, som er valgt, prioriterer deres taburetter og mursten mere, end  de prioriterer mennesker og de rammer, vi kunne have som lokalsamfund. 

Vi har for længst ramt bunden, og der er skåret så langt ind til benet, at der ikke er mere at komme efter. 

Jeg håber snart, at der kommer et folkeligt opråb og et ønske om en sammenlægning med Tårnby Kommune. 

Vi er nødt til at løse alle de kommunale opgaver i fællesskab, så vi får bedre og mere holdbare løsninger. 

Uanset om det er vores skolebørn, ældre med plejebehov, folk ramt af ledighed, vores syge medborgere, vores vand- og energiforsyning, kystbeskyttelse, kollektiv transport, bibliotekerne eller noget helt tiende – så vil en mere faglig stærk og større kommune helt åbenlyst kunne hjælpe os borgere og løse opgaverne bedre og mere effektivt end nu – til gavn for os alle sammen. 

Husk, at den kommunale forvaltning handler om mennesker – både os som borgere, men også alle de ansatte ved kommunen, der gør deres bedste inden for de få ressourcer, de har i dag. 

Vi har i realiteten ingen selvstændighed eller råderum som kommune, og derfor er det vigtig, at vi får en mere robust administration og forvaltning. 

Det eneste, vores valgte politikere har af muligheder, er at finde besparelser og at lave forbud mod tekst og reklamer på parasoller. Men det giver ikke værdi eller udvikling for os som borgere.

Kære medborgere i Dragør,  selvstændighed for Dragør som kommunal forvaltning giver ingen mening. Vi er totalt afhængige af andre udefrakommende faktorer, og det vigtigste er, at vi har nogle gode institutioner, de rette fagligheder, en rettidig og uvildig myndighedsudøvelse, samt den bedste service når vi har brug for kommunens hjælp eller ydelser. 

Derfor – tænk bredt og langsigtet – vi har brug for en økonomisk og fagligt stærk kommune, og det får vi langt bedre ved en Sydamager Kommune – nu! 

Jeg arbejdede for Dragør Kommune i 00’erne og har boet her i Dragør siden 1994. Jeg føler hver dag, at det er et privilegium at bo i vores unikke lokalsamfund. Men forvaltningen – og Dragør Kommune – kan i min optik ikke løse de monsterstore opgaver, vi står over for. 

Derfor håber jeg, at der er nogle ansvarlige partier i kommunalbestyrelsen, der snart siger stop og arbejder for en sammenlægning til Sydamager Kommune. 

Med venlig hilsen
Anne Grønlund
Strandgade
Dragør

 

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Velfærden underfinansieret

De to folketingsmedlemmer fra SF Sigurd Agersnap og Theresa Berg Andersen har indsendt et debatindlæg om kommunernes økonomi.

Vi har modtaget: Millionlån og forgyldt kommunal direktør

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om Dragør Kommunes optag af lån samt prisen for afskedigelsen af direktør.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk