Vi har modtaget:

Sydstrandsprojekt opgives

Politikernes plan om at placere 12 motionsposter på Sydstrandens fredede enge er nu langt om længe stoppet.

Upopulært projekt

Projektet er aldrig blevet navngivet af Dragør Kommune, men den udskældte aktivitetspark kaldes i folkemunde for »Sydstrandsprojektet«.

Som man kan se på illustrationen, så hører træningsredskaberne ikke rigtig til i vores natur, og det undrer mange, hvordan man dog kan finde på så mange uigennemtænkte idéer inden for så kort tid.

I perioden 2018–2023 har politikerne forsøgt at bygge intet mindre end seks uønskede aktivitetsparker, der alle er blevet stoppet af dragørborgere, som kæmper for vores fælles grønne frirum: »Copenhagen White Water Park« (lukket i 2019), »Hollænderparken« (lukket i 2020), »Danmarks største Outdoorcenter« (lukket i 2021), »Aktivitetspark og boligkvarter i Bydelsparken« (lukket i 2022), »Afgangshallen inklusive fem aktivitetsstationer« (amputeret i 2022 – omdøbt til »Dragør Outdoor Fitness«) og »Sydstrandsprojektet« (lukket i 2023).

Aktivitetsparkerne skulle ifølge planerne placeres klos op ad naboer, natur og dyreliv – selvom vi alle inderst inde ved, at det er en ualmindelig dårlig idé at bebygge de tilbageværende grønne områder i Dragør.

Illustration: Sådan kunne Sydstranden have set ud, hvis projektet var blevet realiseret.
Illustration: Sådan kunne Sydstranden have set ud, hvis projektet var blevet realiseret.

Mens politikerne har skruet helt ned for høreapparaterne og ignoreret borgermodstanden, så har borgerne med fynd og klem lukket tys tys-projekterne ned på stribe – i hvert enkelt tilfælde med lovtekst i hånden.

Pressede politikere

På trods af at »Sydstrandsprojektet« finansieres af skatteborgerne, så har Dragør Kommune ført projektet under radaren i årevis, og ingen politikere vil oplyse, hvem den egentlige ophavsmand til visionen er – vi må forstå, at idéen på mystisk vis er dumpet ned fra himlen.

Under heftigt pres besluttede politikerne den 7. september 2022, at Dragør Kommunes forvaltning skulle finde en ny placering til de 12 motionsposter på Dragørs fredede strandenge.

Projektet havde nemlig akkumuleret en så høj grad af upopularitet blandt byens borgere, at politikerne med lynets hast fjernede »Sydstrandsprojektet« fra dets oprindelige placering i og omkring Søvangsbakkerne.

Efter otte måneders sagsbehandling ville kommunens forvaltning dog ikke angive en ny placering af projektet.

Sagen er blevet behandlet én gang i kommunalbestyrelsen, to gange i Økonomiudvalget og tre gange i Klima-, By- og Erhvervsudvalget – et fuldstændigt skødesløst spild af både tid og ressourcer.

Med tanke på kommunens intensive sparerunder så undrer det kraftigt, at besparelserne ikke gælder politikernes egne prestigeprojekter, som fortløbende sagsbehandles med åben kommunekasse. Mottoet for de store visioner synes at være »Ingen kvaler, skatteborgerne betaler«.

Projekt omplaceres

Eksborgmester Helle Barth (V), der er i gang med placeringen af sin sjette aktivitetspark siden 2018, er nu vendt 180 grader i sagen om »Sydstrandsprojektet« – nu har Venstre stillet forslag om, at de 12 motionsposter alligevel ikke skal placeres på Sydstrandens fredede enge.

I en e-mail til Dragør Kommunes forvaltning den 1. maj 2023 foreslår hun: »V stiller forslag om, at anlægsbevillingen fra anlægsbudgettet 2020 på kr. 200.000 til anlæg af motionsstier på Sydstranden i stedet bruges til renovering – og eventuelt supplering med nye motionsredskaber – af de motionsredskaber, som er opstillet på havnen ved Dragør Bådelaug.«

Dermed slipper forvaltningen for at tage ansvar for en ny placering af projektet på Sydstranden. Meget smart.

Økonomiudvalget godkender den 17. maj 2023, at »Sydstrandsprojektet« bliver omplaceret og reduceret betragteligt. Hermed er idéen om en beliggenhed på de fredede strandenge droppet – og projektet er kaput.

Kommunen vil nu opstille de supplerende motionsredskaber ved Dragør Bådelaug på Færgevej 8, lige ved siden af Dragør Kommunes syvende aktivitetsparkprojekt »Dragør Skatepark«.

Formand for Fredningsnævnet for København Søren Holm Seerup har dispenseret fra den gældende fredning i kystområdet, og dermed kan skateparken opføres tæt på Dragør Nyhavn, Dragør Bådelaug og Dragør Baadeværft. Den indledende høringsrunde omkring havnen og gamle by varsler dog et projekt i modvind.

Benhårde besparelser

Sideløbende med, at man på Dragør Rådhus overvejer, om fru Mikkelsen må komme i bad mere end én gang om ugen og få en værdig ældrepleje, så fjoller politikerne rundt og leger projektmagere i vores lille kommune, hvor der som bekendt ikke er mulighed for at bygge mere.

De folkevalgte taler hele tiden om vækst og »udvikling«, men reelt set er lokalpolitikerne ved at »afvikle« kernevelfærden og kommunen som helhed. Vi har ikke råd til flere håbløse projekter.

Dragør Kommune har gevaldige udfordringer med vidtfavnende PFAS- og pesticidforurening, mikroplast- og kemikalieforurening ved kunstgræsfodboldanlægget, miljøsvineri og råstofindvinding i Køge Bugt og Øresund, drikkevandsforsyning, varmeforsyning, kystsikring, vedligeholdelse af kommunale bygninger, ejendomme, institutioner, skoler, plejehjem, parkeringspladser, fortove, stier og veje.

Flere naturreducerende og tidskonsumerende projekter udstråler hverken miljøbevidsthed eller økonomisk ansvarlighed. Det er på høje tid at udvise rettidig omhu og respektere den gældende fredning af Sydstranden.

Hermed sendes en varm tak til alle de borgere, der aktivt medvirker til at bremse affredningsturnéen på Sydstranden. Det grønne frirum er virkelig værd at passe på – både nu og i fremtiden.

Med venlig hilsen
Kenneth Olsen
Borger i Dragør Kommune

Vi har modtaget: Gråænder i Dragør

Stig Ekkert har indsendt et indlæg om de nye »ducktubes« på Dragør Sydstrand. Læs mere

Vi har modtaget: Dagplejen – den skal vi værne om

Nicolaj Bertel Riber (A) – viceborgmester og kommunalbestyrelsens repræsentant i Dagplejens forældrebestyrelse har indsendt et debatindlæg om Dagplejen i...

Vi har modtaget: Parkeringspladser

Konservatives medlemmer af kommunal­bestyrelsen samt Klima-, By- og Erhvervsudvalget, Mia Tang og Martin Wood Pedersen, har indsendt et debatindlæg...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk