Vi har modtaget:

Ude på dybt vand

Forholdene i Hollænderhallen – og specielt omkring svømmehallen – har bestemt udviklet sig i en skræmmende retning, og det til kommunalbestyrelsens fulde bevidsthed. Alligevel gøres der intet fra ACV-flertallets side.

Der er kommet en fin svingdør til 500.000 kr. til Hollænderhallen. Så udadtil ser det nu pænt og velfungerende ud. 

Indadtil er det desværre en ganske anden sag. Man kan vist rolig sige, at der er mange ting, der sejler, efter der kom nye ledelse af Hollænderhallen – en ledelse, som tydeligvis er blevet bedt om at spare mest muligt. 

Senest er svømmeklubben blevet offer for omlægning af åbningstider, hvilket konkret rammer mange af deres hold, som nu bliver nedlagt. Det gælder både attraktive børnehold og hold, hvor ældre benytter varmtvandsbassinet. 

Babysvømningen, der gik under

Babysvømning er uhyre populært, uanset hvor i landet man kigger hen. Ikke alene er det hos borgerne ekstremt efterspurgt, men det er også en af de aktiviteter, der rent faktisk giver et pænt økonomisk overskud. Derfor er det da også helt uforståeligt, hvorfor man har lukket babysvømning ned i Dragør. Er det ikke netop meningen, at vores børn fra tidlig alder skal lære at trives, føle sig trygge og nyde at være i vandet? 

Når man nu er en kommune med en meget lang kyststrækning, er det jo helt naturligt, at vi giver vores børn en mulighed for at lære at svømme. 

Det var faktisk et tungt-vejende argument, da kommunalbestyrelsen for nogle år siden valgte at bruge cirka 65 mio. kr. på at bygge svømmehallen – og et helt fornuftigt og legitimt argument. Hvordan kan man så stiltiende nu se, at babysvømning indstilles, når det ovenikøbet genererer en betragtelig indtægt til driften af Hollænderhallen? 

Ledelsens »argument« udtalt på et fællesmøde var ifølge en tidligere medarbejder:»Man vidste ikke, om man gad babysvømning mere!«

Medarbejdertrivslen på bunden

Siden der kom ny ledelse af Hollænderhallen, har medarbejdertrivslen nået bunden. 

Havde det været en privat virksomhed, var ledelsen helt eller delvis blevet udskiftet øjeblikkeligt! Men nu er det en offentlig virksomhed, og det virker mistænkeligt meget, som om ingen andre end medarbejderne og brugerne er interesserede i, at forholdene omkring Hollænderhallen kommer frem i sandhedens blændende lys.

Faktum er, at mange medarbejdere – nogle med årelange ansættelser – er stoppet, gået på tidlig efterløn eller sygemeldt med stress. 

Medarbejdere oplever, at de ikke kan få godkendt – eller udbetalt – de overtimer, de har til gode. For flere medarbejdere handler det om over 100 timer. Også afspadsering og løn er der rod med, og helt generelt må man sige, at det sejler for administrationen af Hollænderhallen, hvilket var forventeligt, når der blev sparet på den tidligere ellers effektive administration. 

Gode medarbejdere kæmper for at holde modet oppe og bevare troen på, at det bliver bedre. Men mange har desværre helt opgivet – og som ringe i vandet spreder mismodet sig. 

Specielt mange af de kvindelige ansatte føler, at den nye ledelse har meget lidt forståelse for, at på en dansk arbejdsplads bør der være et ligeværdigt forhold mænd og kvinder imellem. Samtlige kvindelige medarbejdere havde derfor sendt en klage til såvel politikere som administration og forelagt dem de kritisable forhold. Så ingen ansvarlige politikere kan sige, at det vidste de intet om. De har blot valgt ikke at gøre noget. 

Samme politikere har set trivselsundersøgelsen fra Hollænderhallen og stadig intet gjort – selvom det skriger til himlen, at der skal handles på undersøgelsens resultat. 

Borgernær velfærd og et Dragør i balance er måske fine valgslogans. Virkeligheden er skræmmende nok en ganske anden.

Sikkerheden, der druknede

At sikkerheden er i top i en helt ny svømmehal, tager man måske for givet. Vi sender gladelig vores børn og børnebørn afsted – velvidende, hvor meget de elsker at komme ud i vandet, og ofte er ventelisterne til svømmeklubbens hold da også meget lange. 

Det er et super attraktivt tilbud, og mange af os kan huske afsavnet i de år, hvor vi ikke havde en fungerende hal. 

Men hallens personale sættes ofte i forfærdelige dilemmaer. For det er også Hollænderhallens personales opgave at opsætte badmintonnet, flytte håndboldmål frem og tilbage samt en masse andre arbejdsopgaver. Dette samtidig med, at de skal holde øje med hallens svømmende gæster – store som små, børn, unge og ældre. Resultatet er, at der ikke altid er det personale til stede i selve svømmehallen, som der burde være, og svømmeulykker har været forfærdelig tæt på at koste menneskeliv. 

Det er almindeligt kendt blandt personalet, at ledelsens holdning er, at man blot kan passe den lave ende af bassinet, hvis man endnu ikke har klaret erhvervslivredderprøven. 

Lejlighed i Hollænderhallen

Ja, det lyder som en vittighed eller måske en aprilsnar. Men fakta er, ifølge interne kilder, at der rent faktisk er en relativt nyansat medarbejder, der har haft »bolig« i Hollænderhallen. 

Det forlyder, at den pågældende person ingen fast bopæl havde og derfor sov i sin bil på parkeringspladsen, hvorefter han flyttede ind i selve hallen. 

Dette skriger jo til himlen på alle måder. Ikke alene er dette naturligvis ulovligt, men det jo helt forrykt, at en ledelse tillader det. 

Hvorvidt, hele kommunalbestyrelsen – eller kun dele heraf – har været dette forhold bekendt, er usikkert, men jeg har rettet spørgsmålet til henholdsvis borgmester Kenneth Gøtterup såvel som til formanden for Klima-, By- og Erhvervsudvalget, Helle Barth (Venstres politiske leder). Hertil er svaret, at det blot er et rygte, der intet har på sig. Dette uagtet, at flere personer (både i administrationen og i selve Hollænderhallen) har været det ulovlige forhold fuldt bevidst. 

Det politiske ansvar

Når alt kommer til alt, er det politikernes ansvar! 

Man har ønsket en besparelse på Hollænderhallen, hvilket i høj grad rammer svømmehallen og svømmeklubben. Man har ansat en ledelse til »at rydde op« – hvilket med andre ord vil sige at svinge den helt store sparekniv, og dette med en bulldozers elegance.  

Det giver på mange måder ingen mening. For det første har Dragørs borgere betalt en ny svømmehal til over 65 mio. kr. En hal, der har været lukket i perioder, hvor mange holder ferie, og man derfor netop har tid til at benytte den. En hal, hvor medarbejderne nu åbent taler om dårligt arbejdsklima, elendig administration og eklatant mangel på respekt for de ansattes erfaring og indflydelse. En fantastisk arbejdsplads, der på kort tid er blevet forvandlet til en »synkende skude«. 

Alt dette er de ansvarlige politikere blevet gjort klar over, men i stedet for at tage hånd om sagen og foretage de nødvendige handlinger lader de blot som ingenting og håber, at problemerne går væk af sig selv. Det gør de ikke – tværtimod vokser de fra dag til dag. 

Vi brugere af hallen har ikke behov for undskyldninger og bortforklaringer, men for, at der handles så hurtigt som muligt, inden endnu flere gode ansatte helt stopper, og brugerne flygter til den nye, lækre Vestamager Svømmehal, få minutters kørsel fra Dragør. 

Så disse to spørgsmål står nu tilbage over for de ansvarlige politikere: 

Hvad vil I gøre ved den stærkt utilfredsstillende situation – og hvornår vil I gøre det?

Med venlig hilsen
Kim Dupont 

Vi har modtaget: Parkeringen omkring Dragørs gamle by

Den Konservative gruppe i kommunalbestyrelsen har indsendt et debatindlæg om parkeringen omkring den gamle bydel. Læs mere

Vi har modtaget: Markeder og turister

Thomas Krebs har indsendt en kommentar om arrangementer og turister omkring havnen. Læs mere

Vi har modtaget: Det kan ikke betale sig at spare på trivslen

Sanne Rossen, som er mor til et nuværende og et tidligere dagplejebarn, har indsendt et debatindlæg om omlægningen i...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk