Vi har modtaget:

Vejomlægninger ved Lidl

Mon kommunen når de lovede trafikomlægninger inden den 1. december?

Da Dragør Kommune godkendte projktet med det kommende stormarked Lidl, var der enighed i teknisk udvalg om, at man ved åbningen skulle have vejomlægningerne helt på plads. Uden ændringer kan man imødese trafikkaos.

Der er her tale om en svingbane mod nord til D. B. Dirchsens Allé fra Kirkevej. Den skal tilpasses den eksisterende svingbane mod syd til Jægervej fra Kirkevej. Har Dragør drøftet disse ændringer med relevante partnere? 

På D. B. Dirchsens Allé skal der på de sidste 200 meter mod Kirkevej kun være en kørebane med trafikchikaner. 

Udkørslen fra Rosenengen skal flyttes 4 meter længere frem, således oversigtsmulighederne forbedres.

Dragør Kommune har nu haft to år til at få dette på plads. 

Før sommerferien rykkede jeg for sagen, da tiden for ændringerne nærmede sig. Men jeg hørte intet fra kommunen – og om 14 dage – den 1. december – åbner Lidl. Mon Dragør Kommune når det?

Hvis ikke, så vil vi opleve trafikkaos, når Dragørs hovedfærdselsåre blokeres af borgere på tilbudsjagt.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer
Formand for Dansk Folkeparti i Dragør

Det kan snart være slut med at skulle kæmpe om de gode pladser til valgplakaterne. Arkivfoto: TorbenStender.

Sydamagerlisten vil forbyde valgplakater

Sydamagerlisten vil reducere visuel forurening og CO2-udslip ved at forbyde valgplakater i Dragør. Læs mere

Det er nu blevet besluttet, at der skal etableres cykelbaner på Vestgrønningen. Arkivfoto: Thomas Mose.

Konservative i sjældent mindretal

Nu kommer der cykelbaner på Vestgrønningen. Flertallet sørger for nogle nye parkeringspladser, men ikke alle erstattes Læs...

Der er trængsel ved håndvasken

Borgerne i Dragør kæmper for butikslivet og udfordrer lokalpolitikernes beslutningsvilje Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk