Vi har modtaget:

Vejomlægninger ved Lidl

Mon kommunen når de lovede trafikomlægninger inden den 1. december?

Da Dragør Kommune godkendte projktet med det kommende stormarked Lidl, var der enighed i teknisk udvalg om, at man ved åbningen skulle have vejomlægningerne helt på plads. Uden ændringer kan man imødese trafikkaos.

Der er her tale om en svingbane mod nord til D. B. Dirchsens Allé fra Kirkevej. Den skal tilpasses den eksisterende svingbane mod syd til Jægervej fra Kirkevej. Har Dragør drøftet disse ændringer med relevante partnere? 

På D. B. Dirchsens Allé skal der på de sidste 200 meter mod Kirkevej kun være en kørebane med trafikchikaner. 

Udkørslen fra Rosenengen skal flyttes 4 meter længere frem, således oversigtsmulighederne forbedres.

Dragør Kommune har nu haft to år til at få dette på plads. 

Før sommerferien rykkede jeg for sagen, da tiden for ændringerne nærmede sig. Men jeg hørte intet fra kommunen – og om 14 dage – den 1. december – åbner Lidl. Mon Dragør Kommune når det?

Hvis ikke, så vil vi opleve trafikkaos, når Dragørs hovedfærdselsåre blokeres af borgere på tilbudsjagt.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer
Formand for Dansk Folkeparti i Dragør

Venstre vil sikre et stærkt Danmark i et sikkert Europa

Styrkelse af EU gennem forsvar, grøn omstilling og økonomisk ansvarlighed Læs mere

Ingen målsætninger for politikernes bestyrelsesarbejde

Liste T vil gerne have, at der bliver vedtaget klare målsætninger for, hvad kommunalbestyrelsesmedlemmerne skal navigere efter, når de...

Siden marts måned sidste år har arealet omkring til- og frakørsel til motorvejen samt passage af området i øvrigt været en udfordring. Nu ser det dog ud til, at arbejdet med udvidelsen af svingbanerne fra Englandsvej til på motorvejen nærmer sig sin afslutning. Arkivfoto: Thomas Mose.

Trafikeret kryds genåbner

Vigtig trafikåbning letter pendleres hverdag Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk