Vi har modtaget:

Vi skal have et 9. skolespor

Liste T har et ufravigeligt krav til budgetforhandlingerne, der for alvor går i gang i næste uge: Et permanent 9. skolespor. Det er den eneste måde, vi kan sikre, at der maksimalt er 24 elever i klasserne, når børnene indskrives i skolen.

Det kræver, at der bygges ud, og at der findes flere penge til driften af skolen, men det er nødvendigt, for Dragør Kommune har allerede en af landets højeste klassekvotienter. I år har vi 5.-pladsen med flest elever i klasserne blandt alle 98 danske kommuner, og ifølge befolkningsprognosen vil antallet af elever, der skal begynde i 0. klasse stige i de kommende år. 

Fra skolestart i 2025 til prog-nosens slutår i 2031 vil der hvert eneste år være brug for et 9. spor for at holde klassekvotienten under 24. 

Gør vi ikke noget, vil der skulle gå mellem 25,8 og 24,9 elever i hver 0.-klasse. Værst ser det ud for årgangen, der skal begynde i 0. klasse i 2027. Her vurderes det, at klassekvotienten bliver 26,4.

Vi er udmærket klar over, at befolkningsprognosen ikke altid har ramt rigtigt, men mønsteret har hidtil været, at den altid undervurderede, hvor mange elever der skulle i skole, når man så et par år ud i fremtiden. Vi ved tilmed fra de senere år, at der kommer flere elever til efter skoleindskrivning, fordi Dragør Kommune er en attraktiv tilflytterkommune. Derfor er det rettidigt omhu at komme i gang med planlægningen af et 9. spor nu.

Små klasser har en betydning 

Forvaltningen skriver i en analyse, at der findes forskning, som viser, at forskellen på den faglige trivsel mellem små og store klasser er minimal. Men forskning viser også, at den helt afgørende effekt for god undervisning er lærerens evne til at danne relationer med eleverne, og det er lettere for en lærer at danne relationer til 24 (eller færre) 6-årige børn end til 26. Det er vigtigt, især i en kommune som Dragør, hvor vi inkluderer rigtig mange elever.

Vi hæfter os også ved, at fire ud af de fem skoler i Danmark, der ifølge Cepos og Børne- og Undervisningsministeriet, har den højeste undervisningseffekt, har en markant lavere klassekvotient, end vi har i Dragør Kommune. Den høje undervisningseffekt betyder, at de fem skoler løfter eleverne markant ved folkeskolens afgangsprøve i forhold til forventet ud fra elevernes baggrund.

Endelig er den mindste af Dragør Kommunes skoler slet ikke bygget til at have flere end 24 elever i klasserne.

Forundersøgelse og pavillon

Der er mange ting, der skal tages stilling til, når man beslutter at gå videre med et 9. spor. Derfor gælder det i år om at finde en mio. kr. i anlægsbudgettet til en forundersøgelse, ligesom vi skal finde 600.000 kr. til en pavillon til den ekstra 0.-klasse, der blev placeret på Store Magleby Skole ved skolestart i år. Pavillonen skal stå klar, når eleverne skal begynde i 1. klasse – i år er der fundet en anden løsning. 

For liste T er det også en bunden opgave at finde midler til driften af denne klasse – både til personale og pavillonen i de kommende år, indtil vi har en permanent løsning. Det 9. spor skal ikke udhule driften af resten af skolevæsnet.

Princippet om 24 elever ved skoleindskrivning har der været bred opbakning til i flere år. Nu er vi ved at vokse ud af de rammer, der gjorde det muligt, så vi håber, at det vil være en enig kommunalbestyrelse, der vil bakke op om et 9. spor.

Med venlig hilsen
Annette Nyvang, Ann Harnek og Peter Læssøe
Medlemmer af kommunal-bestyrelsen for liste T

 

Venstre vil sikre et stærkt Danmark i et sikkert Europa

Styrkelse af EU gennem forsvar, grøn omstilling og økonomisk ansvarlighed Læs mere

Vi har et fælles ansvar

Økonomiforhandlingerne mellem Kommunernes
Landsforening og regeringen er i fuld gang Læs mere

Ingen målsætninger for politikernes bestyrelsesarbejde

Liste T vil gerne have, at der bliver vedtaget klare målsætninger for, hvad kommunalbestyrelsesmedlemmerne skal navigere efter, når de...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk