Vi har modtaget:

Vi stiller det forkerte spørgsmål!

Siden kommunalreformen i 2007, hvor Dragør fik lov til at benytte »kattelemsmodellen« og trods administrativ lille størrelse forblev en selvstændig kommune, har vi stillet det forkerte spørgsmål! For de fleste borgere og især lokalpolitikere har spurgt sig selv, om Dragør skal forblive en selvstændig kommune! Men vi burde spørge os selv, hvorfor skal vi forblive en selvstændig kommune?

Jeg har ikke lagt skjul på, at jeg mener, det var en fejl, at vi fik lov til at benytte en kattelem, da de udfordringer, alle kommuner står over for, kræver fælles og langsigtede løsninger, der ikke kan løses inden for snævre geografiske områder med en lille befolkning. Dragørs borgere og erhvervsliv fik med selvstændigheden en spændetrøje, der bliver mere og mere stram. Og vi fik et fatamorgana af politisk og økonomisk råderum, der i realiteten har afviklet og forgældet Dragør siden 2007. 

Det er endnu ikke lykkes mig at få et eneste godt argument ud af politikerne i kommunalbestyrelsen for, hvorfor vi skal forblive en selvstændig kommune. Og jeg får kuldegysninger – og ikke af den gode slags – når jeg læser, at Dragør hjemtager opgaver, der i dag ligger under det forpligtigende samarbejde med Tårnby Kommune. For hvis man som borger i Dragør eksempelvis har oplevet at være ledig eller modtage genoptræning, begge dele har jeg desværre prøvet, så vil man opleve, at det ville være en regulær katastrofe, hvis disse opgaver og andre hentes hjem til varetagelse hos Dragør Kommune. 

Dragør Kommune kører i dag på pumperne økonomisk, servicemæssigt og fagligt. Man mærker først problemerne, når man som borger eller erhvervsdrivende får behov for støtte, hjælp eller afgørelser i for eksempel byggesager eller bevillinger. Derfor er forudsætningen for at udvikle de kommunale tilbud såsom skoler, institutioner og serviceniveau m.v. en frivillig og konstruktiv sammenlægning med Tårnby til en Sydamager Kommune. 

Jeg mener, at en større kommune og et forvaltningsmæssigt fællesskab er forudsætningen for, at Dragør kan bevare og udvikle vores unikke kultur og det hav af muligheder, der ligger i Dragør. Jeg arbejder for en økonomisk, miljømæssig og social forsvarlig udvikling af kommunen. Vi har behov for at bevare alt det, vi værdsætter ved Dragør i dag – men også at få en bæredygtig udvikling og et forpligtigende fællesskab til gavn for borgerne og erhvervslivet i lokalsamfundet.

Til orientering: Jeg meddelte i marts måned, at jeg stiller op som spidskandidat for KristenDemokraterne (KD) til kommunalvalget i Dragør den 16. november. Men da jeg desværre er ekskluderet fra partiet af KD’s hovedbestyrelse – en eksklusionssag, der behandles endeligt på KD’s landsmøde i oktober, er jeg nødsaget til at stille op på egen liste – »Anne Grønlund«. 

Med venlig hilsen
Anne Grønlund
Uafhængig kandidat til KV21 i Dragør

Vi har modtaget: Parkeringen omkring Dragørs gamle by

Den Konservative gruppe i kommunalbestyrelsen har indsendt et debatindlæg om parkeringen omkring den gamle bydel. Læs mere

Vi har modtaget: Markeder og turister

Thomas Krebs har indsendt en kommentar om arrangementer og turister omkring havnen. Læs mere

Vi har modtaget: Det kan ikke betale sig at spare på trivslen

Sanne Rossen, som er mor til et nuværende og et tidligere dagplejebarn, har indsendt et debatindlæg om omlægningen i...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk