Vi har modtaget:

Vores skoler står et rigtig fint sted i dag

Hvis vi skruer tiden næsten fire år tilbage – til den 4. december 2017 – kunne man se et fakkeloptog med cirka 200 mennesker gå på Kirkevej fra Dragør Skole op til Dragør Rådhus. 

Det var et langt, flot lysende optog i decembermørket. Men det var også et trist syn. For de 200 forældre, elever og lærere, der gik med, var bekymrede og frustrerede over lærerflugt, manglende ressourcer og dårlige undervisningsmiljøer i Dragør Kommunes skolevæsen. Frustrationen var bygget op over flere år, hvor der ikke var blevet lyttet til de problemer og ønsker, skolerne havde – hvor der manglede reel dialog både med det politiske og det forvaltningsmæssige niveau. 

I dag står vi heldigvis et andet sted. Vi har stadig problemer og udfordringer, vi skal løse, men fordi aktørerne i vores folkeskoler i dag taler sammen og samarbejder, står vi helt grundlæggende et bedre sted. Vi har tillid til hinanden.

Der er flere eksempler – helt ned til, at skolelederne nu er med i visitationsudvalget, der bestemmer, hvilken hjælp udsatte elever skal have. Det betyder, at skolelederne som noget nyt nu kan hjælpe hinanden og samarbejde om alternative løsninger for de udsatte børn.

Sammen om skolerne

Jeg vil særligt gerne fremhæve samarbejdet i Det Rådgivende Skoleorgan, som jeg selv var med til at tegne stregerne til i efteråret 2017. 

Her udnytter vi på fornemmeste vis, at Dragør Kommune er en lille kommune, hvor det er muligt at samle alle de vigtige aktører fra alle skolerne på en gang til ét samlet møde: Skolelederne, tillidsrepræsentanterne, skolebestyrelses-medlemmer, elevrepræsentanter, forvaltningen og endelig to politikere. 

Det er ikke mindst takket være Det Rådgivende Skoleorgan, at vi har besluttet en skolepolitik, som alle parter har bidraget til og føler sig set i. Det er den vigtigste forudsætning for, at politikken kommer ud at leve på skolerne – det er nærdemokrati i sin fineste form. 

Skolepolitikken er forbilledlig kort med stærkt fokus på trivsel og en klar vision: I Dragør Kommune er alle elever glade for at gå i skole.

Det er en helt anden vision end den, der lå i den tidligere skolepolitik, som var født ud af folkeskolereformen med dens fokus på »new public manegement« – alt skulle måles og vejes. Det viste sig at være et dårligt udgangspunkt for en konstruktiv samtale om udviklingen af vores lokale folkeskoler. 

Renovering for millioner

Hvordan går det så med at sikre bedre undervisnings-miljøer? 

I 2021 er der afsat i alt 14,9 mio. kr. til modernisering og renovering af Dragørs skoler (inklusive beløb overført fra 2020). 

De bliver eller er blevet brugt primært på Dragør Skole, fordi den trængte mest. Et hullet tag og deraf følgende skimmel er udbedret, hele tagetagen har fået en overhaling, alle skolens toiletter er renoveret, vinduer er blevet udskiftet – og næste skridt er et ventilationssystem i den grå bygning, hvor kommunen lænede sig ad et påbud fra Arbejdstilsynet. Desuden har skolen fået en flot læringstrappe, betalt af Villum-fonden. Det skaber et flot uderum for eleverne – og endelig har skolegården fået den overhaling, de øvrige skoler tidligere har taget hul på. 

Moderniserede toiletter er på vej til både Store Magleby Skole og Nordstrandskolen i år.

Hvordan går det med lærerflugten fra 2017? 

Vi er stadig ikke danmarksmestre i at fastholde og rekruttere ansatte i vores skolevæsen. 

Vi holdt møde om det så sent som den 31. august i Det Rådgivende Skoleorgan, hvor der dels kom gode idéer på bordet – dels fremgik det tydeligt, at vi bestemt ikke er lønførende i Dragør Kommune. Det kan give os udfordringer, men vi er slet ikke ude i den samme dræning af gode lærerkræfter, som vi oplevede i 2017. 

Økonomisk løft

Og ressourcerne? Skolerne har taget deres del af besparelserne, der skulle til for at holde Dragør Kommune økonomisk flydende. Ingen tvivl om det. Den absolut største enkeltpost, vi har sparet på, er ledelseslaget på de tre skoler (1,8 mio. kr.). 

Selv om vi har gennemført denne besparelse, bruger vi i Budget 2021 samlet set cirka seks procent mere på vores folkeskolevæsen, end vi gjorde i 2017. 

Vi har også fået pænt store puljebeløb fra Christiansborg til løft af folkeskolerne. Dragør Kommunes skolevæsen har modtaget et løft på 1,4 mio. kr. i 2021. Dem har vi investeret i vores udeskoler, fordi vi tror på, at de kan styrke elevernes trivsel og læring. Et tilsvarende beløb er også lagt ind i budgettet for 2022. 

I dette skoleår har vi derudover fået næsten 700.000 kr. i alt til at styrke trivsel og faglighed i skolerne, SFO’erne og klubberne oven på corona-nedlukningerne. 

Vi står trods de økonomiske trængsler, kommunen har været igennem, et bedre sted, end vi gjorde i 2017. 

Jeg har haft æren af at være formand for Skoleudvalget i knapt halvandet år, men jeg skriver »vi« – for ud over skoleledere, lærere, forældre, elever, bestyrelser og rådgivende organ har også forvaltning og skoleudvalg formået at løfte vores skolevæsen ud af det dynd, det var havnet i for fire år siden.  

Tak til alle. 

Jeg tager gerne fire nye år som skoleudvalgsformand – arbejdet er ikke færdigt, og jeg vil gerne arbejde for at styrke og udvikle vores folkeskoler i den ånd, vi har opbygget sammen.

Med venlig hilsen
Annette Nyvang
Skoleudvalgsformand
Liste T

Vi har modtaget: Parkeringen omkring Dragørs gamle by

Den Konservative gruppe i kommunalbestyrelsen har indsendt et debatindlæg om parkeringen omkring den gamle bydel. Læs mere

Vi har modtaget: Markeder og turister

Thomas Krebs har indsendt en kommentar om arrangementer og turister omkring havnen. Læs mere

Vi har modtaget: Det kan ikke betale sig at spare på trivslen

Sanne Rossen, som er mor til et nuværende og et tidligere dagplejebarn, har indsendt et debatindlæg om omlægningen i...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk