Årets badevandstemperaturer

Samtidig med udgangen af august måned sluttede også badesæsonen på Dragør Søbad – og dermed Dragør Nyts ugentlige viderebringelse af søbadets temperaturmålinger.

I løbets af badesæsonen måler Dragør Søbad vand- og lufttemperaturen samt vanddybden tre gange dagligt, nemlig kl. 8, 12 og 16. Hver mandag eftermiddag har søbadet sendt informationerne fra den pågældende dag til Dragør Nyt, og da redaktionen således kun er bekendt med »mandagsmålingerne«, vil der derfor nok have været dage i løbet af sommeren, hvor temperaturen har været højere eller måske endda lavere end de tal, der er med i denne gennemgang.

Svingende temperatur

Sommeren har budt på en del blandet vejr – nogle meget varme dage i juli, mens dele af august måned har været meget regnfulde og blæsende.

Ikke overraskende begyndte sommeren med det koldeste badevand. Første uge af søbadets sæson (mandagsmålingen den 14. juni) var der mulighed for en kølig dukkert. Den gennemsnitlige vandtemperatur denne dag var blot 12 grader, og fra morgenstunden (kl. 8) var vandet endda kun 10 grader varmt.

Badevandet nåede en maksimal temperatur på 24 grader hele tre mandage i sæsonen – nemlig den 28. juni, den 12. juli samt den 19. juli. Gennemsnittet af de tre målinger af vandtemperaturen nåede 22,7 grader mandag den 19. juli.

Mandag den 26. juli nåede lufttemperaturen 26 grader – som også er højeste temperatur for de målinger, som søbadet har vidersendt til avisen. Samme dag viste gennemsnittet af de tre målinger 22 grader.

Gennemsnittet af de tre daglige målinger om mandagene i badesæsonen i Dragør Søbad; den blå kurve illustrerer temperaturen målt i vandet, mens den røde viser varmegraderne målt i luften.
Gennemsnittet af de tre daglige målinger om mandagene i badesæsonen i Dragør Søbad; den blå kurve illustrerer temperaturen målt i vandet, mens den røde viser varmegraderne målt i luften.

Den laveste gennemsnitlige lufttemperatur er fra mandag den 14. juni, samme dag som Dragør Søbad sendte de første målinger til Dragør Nyt. På dagen var der 15 grader om morgenen – og 17 grader i gennemsnit. Vi skal dog helt hen sidst på sæsonen for at finde laveste temperatur – mandag den 26. august kl. 8 viste målingen kun 14 grader.

Varm start for vinterbadesæsonen

Her mens sommerbadesæsonen er ved at gå på hæld, kan vinterbaderne se frem til at overtage Dragør Søbad. Men med de 16 grader, der blev målt ved sidste måling, den 30. august, er vandet måske stadig en anelse for varmt for de »rigtige« vikinger og vandhunde.

TM

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk