Affaldssortering i den gamle bydel

Som resten af kommunen skal beboerne i Dragørs gamle bydel også til at affaldssortere i ti fraktioner. 

Kommunalbestyrelsen besluttede i september 2021, at implementeringen af den nye affaldsordning skulle opdeles i fire etaper. 

I marts måned sidste år begyndte ordningen for almindelige villaer. Sidenhen er flere og flere områder og boligtyper kommet med ordningen, og nu er turen kommet til Dragør gamle by.

Der er dog en række udfordringer i den gamle bydel, som der endnu ikke er vedtaget en løsning på. For eksempel kan man her ikke bruge affaldsbeholdere på hjul, da renovationsarbejderne ifølge arbejdsmiljøkrav ikke må trække beholderne over toppede brosten.

Klima-, By- og Erhvervsudvalget (KBEU) og Økonomiudvalget (ØU) skulle på deres møder, henholdsvis onsdag den 11. januar og torsdag den 19. januar, komme med anbefalinger til affaldsordningen.

Sortering ved hjemmet

Dragør Kommunes forvaltning har sammen med Amager Ressourcecenter udarbejdet tre forskellige løsningsmodeller.

Både KBEU og ØU valgte i enighed at anbefale det første løsningsforslag – som også både er forvaltningens og Dragør Beboerforenings anbefaling.

Vedtages denne model, betyder det, at beboerne i Drag-ør gamle by beholder deres nuværende sækkestativ til restaffald, og at det vil blive suppleret med et mindre sækkestativ til indsamling af madaffald. Papirsækkene med mad-affald vil blive afhentet hver uge sammen med posen med restaffald.

Alle områdets husstande vil få udleveret en sæk (uden stativ) til afhentning af plast, metal samt mad- og drikkekartoner, og samtidig udvides den nuværende ordning for indsamling af papir til også at inkludere pap. 

Sækkene vil blive afhentet, hvis de sættes frem foran den enkelte husstand på samme måde, som ordning for afhentning af papir fungerer i dag.

Hver husstand vil desuden også modtage en rød boks til farligt affald. Denne kan sættes frem til tømning ved en række afmærkede veje.

Forvaltningen bemærker dog, at et ekstra stativ ved husstandene i den gamle by kan udfordre de mindste gårdrum hos nogle.

Affaldsøer

Forvaltningens to øvrige scenarier indbefatter fællesområder til en række affaldsfraktioner.

I det første af disse skal der indrettes en række mindre affalds-øer rundtomkring i Dragør gamle by.

Forvaltningen har udpeget 19 områder, hvor, de mener, der både er plads til øerne, og til revovationsbilerne kan komme til. Men de påpeger, at affalds-øer ikke bliver nemme at indpasse i bybilledet.

I det andet løsningsforsalg med fællesområder skal der etableres én større affalds-ø på Stejlepladsen, som alle i den gamle bydel vil skulle benytte. Afstanden til øen vil være omkring 400 meter for de beboere, der har længst.

I begge løsningsmodeller med fælles affalds-øer vil rest- og madaffald skulle håndteres med sække, som beskrevet i løsningsmodel nummer et.

Stejlepladsen er et af de områder, der er i spil til en stor, fælles affalds-ø. Arkivfoto: Thomas Mose.
Stejlepladsen er et af de områder, der er i spil til en stor, fælles affalds-ø. Arkivfoto: Thomas Mose.

Ud fra en affaldsteknisk analyse vurderes det, at den bedste sortering sker ved hjemmet. Forvaltningen oplyser, at dette skyldes, at jo tættere affaldssorteringen sker ved hjemmet, des bedre bliver der sorteret, da man ikke skal gå langt for at komme af med sit affald.

Genbrug af stativer

Lige meget hvilken model, kommunalbestyrelsen vedtager, vil der skulle anskaffes cirka 400 stativer til madaffald.

Stativet til indsamling af madaffald er forskellig fra det klassiske stålstativ ved at være smallere og at have mulighed for en løftet bund – og prisen for anskaffelsen af dem forventes at være cirka 2.000–3.500 kr. pr. stk.

Der har dog vist sig en mulighed, hvor kommunen kan spare penge ved genbrug. Albertslund Kommune er nemlig i gang med at skille sig af med den type affaldsstativer, som Dragør Kommune skal bruge, og har givet Dragør Kommune mulighed for at købe dem for 100 kr. pr. stk.

Stativerne fra Albertslund Kommune er omkring 20 år gamle, men vurderingen er, at de vil kunne holde mange år endnu. Affaldsstativerne vil som udgangspunkt være beklædt med træ og kan fremstå i flere forskellige farver, da brugerne i Albertslund har haft mulighed for bemaling af dem.

Amager Ressourcecenter foreslår, at man løbende kan supplere stativerne fra Albertslund med nye, når de brugte går i stykker.

Både KBEU og ØU anbefalede at købe madaffaldsstativerne i Albertslund Kommune.

Kommunalbestyrelsen skal på deres møde på torsdag i næste uge, den 2. februar, vedtage den endelige løsningsmodel og beslutte, om affaldsstativerne fra Albertslund Kommune skal købes.

TM

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk