Der er aktivitet på parkeringspladsen foran den gamle menyforretning – og ganske snart også på resten af grunden. Foto: HAS.
Der er aktivitet på parkeringspladsen foran den gamle menyforretning – og ganske snart også på resten af grunden. Foto: HAS.

Aktivitet ved »Mølleren«

Mange har bemærket, at der igennem længere tid har været opstillet en række containere ved den tidligere Møller Jensen MENY på Krudttårnsvej – og at der har været en del aktivitet. Dette er imidiertid ikke relateret til den kommende SuperBrugsen, men derimod til udskiftning af facadedøre i de nærliggende ejendomme i regi af Boligselskabet Strandparken. 

Den nye bygning fra prospektet, der i april blev indsendt til Drag­ør Kommune i forbindelse med ansøgning om dispensation.
Den nye bygning fra prospektet, der i april blev indsendt til Drag­ør Kommune i forbindelse med ansøgning om dispensation.

Ny butik på vej

Hvad angår den kommende dagligvarebutik på området, så oplyses det, at der foreligger nedrivningstilladelse – samt at byggetilladelsen snart skulle være på plads. Man har valgt entreprenøren, og det forventes, at nedrivningen af de eksisterende bygninger vil blive påbegyndt ved månedsskiftet august/september.

Det er håbet fra bygherres side, at man kan gå i gang med nyopførelsen omkring starten af oktober – og byggeriet forventes at tage resten af året. Der sigtes mod, at den kommende butik kan være åbningsklar i slutningen af første kvartal 2021 – umiddelbart inden påsken.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk