Alle datoer godkendt – med en enkelt undtagelse

Politikerne har sagt ja til et væld af arrangementer i Dragør til sommer. Og alle har fået accept på de ønskede datoer  — undtagen et. Öresundsmarkedet har således blot fået lov til en tredjedel af det forespurgte. Og det undrer Christian Willesen, der har skabt markedet i den by, han selv bor i

Af Rasmus Mark Pedersen

Gennem de seneste seks år har det trukket såvel lokale som turister til havnen, når Öresundmarkedet har slået dørene op til boder og underholdning. Billederne fra arrangementet fortæller om godt gang i boder og fadølshaner – særlig når vejret arter sig.

Men manden bag markedet – Dragør-borger Christian Willesen – har et stort ønske om at kunne afholde markedet i flere end de to weekender, som han har fået tilladelse til de sidste par år. 

Derfor har han ansøgt Klima-, By- og Erhvervsudvalget om at få lov til at have markedet i seks weekender over sommeren. 

Og for at gøre det nemmere, så kunne politikerne selv vælge hvilke weekender, markedet kunne afholdes i, så det ikke ville blive i en weekend, hvor andre havde ansøgt om et andet arrangement – hvorved Dragør kunne have aktiviteter stort set hver weekend hele sommeren. 

Men det har politikerne i udvalget ikke ønsket, og man har i stedet for givet tilladelse til, at Öresundsmarkedet kan afholdes to gange – lige som sidste år.

Alle andre, der har søgt om tilladelse til afholdelse af arrangementer, har fået lov til at lave det, de har søgt om – men det skal retfærdigvis siges, at næsten alle andre kun har søgt om en enkelt weekend. 

Öresundsmarkedet. Arkivfotos: TorbenStender.
Öresundsmarkedet. Arkivfotos: TorbenStender.

Succes på Bornholm

Christian Willesen kan ikke forstå, hvorfor politikerne efter hans opfattelse således ikke ønsker, at Dragør er en levende by om sommeren. 

»Jeg synes selv, jeg gav en ret udførlig skriftlig begrundelse for, hvorfor jeg mener, Dragør bør tilgodeses med flere markeder, og hvilke åbenlyse fordele, der kunne være for byen i at give plads til disse, men jeg må bare erkende, at det ønsker kommunalbestyrelsen ikke,« skriver Christian Willesen til Dragør Nyt.

Hans undren kommer specielt i lyset af, at kommunen selv har afsøgt inspiration til, hvordan man får bedre turister til byen:

»Jeg var i november inviteret til kommunens møde med erhvervslivet i Dragør for at bidrage med forslag til, hvordan fremtidens erhvervsstrategi kunne tage sig ud. Det, der fremkom på mødet – blandt andet i et meget spændende oplæg fra turistchefen fra Bornholm – var eksempler på, hvorledes man derovre havde haft stor succes med netop at afholde et kvalitetsmarked i Nexø, og hvorledes dette marked havde haft positiv effekt på turismen med tiltrækning af et kvalitetsbevidst publikum, der støttede perfekt op om øens brandingstrategi,« forklarer han. 

Respekt for de faste

I referatet fra mødet i Klima-, By- og Erhvervsudvalget bliver der ikke givet nogen begrundelse for, hvorfor Öresundmarkedet kun får lov til at afholde marked i to weekender. Med henblik på at få belyst problematikken har Dragør Nyt skrevet til alle politikerne, der var med til at tage beslutningen.

Og det viser sig, at der er en række forskellige politiske grunde til, at markedet ikke bliver godkendt til mere

Martin Wood Pedersen fra Det Konservative Folkeparti skriver, at de har et ønske om, at der ikke er arrangementer i alle weekender:

»Hos De Konservative ønsker vi gerne, at havnen bruges til forskelligartede arrangementer, og at der i nogle weekender også bare er helt stille og roligt. Der er rift om havnen og de offentlige pladser i Dragør, så ofte gælder det om at prioritere, hvilket vi har gjort her,« forklarer han.

Annette Nyvang fra liste T betoner, at det er en konkret afvejning i forhold til »vores lokale restaurationsliv, butikkerne på Kongevejen og beboerne i den gamle by«. Hun skriver:

»Da Öresundsmarkedet havde tilladelse til fire arrangementer, fik vi flere klager fra beboere over støj, og både vores restaurationer og handlende oplevede, at Öresundsmarkedet ikke gav meromsætning, men mindre. De lokale handlende og restauranter, der betaler husleje året rundt, har brug for sommerens indtjening for at få forretningen til at løbe rundt,« forklarer hun.

Omrejsende cirkus

Flemming Blønd fra Sydamagerlisten lægger i stedet vægt på indholdet af Öresundmarkedet, som han ikke mener er lokalt nok på trods af, at det er en lokal virksomhed, der står bag:

»Der har tidligere været afholdt marked på havnen. Det har været lokalt forankrede leverandører med blandt andet lokale produkter. Det var i vore øjne en meget stor succes. Öresundsmarkedet – derimod – er i Sydamagerlistens øjne ikke lokalt forankret. Vi opfatter markedet som et kommercielt omrejsende cirkus, som opleves konkurrence-forvridende i forhold til det lokale forretningsliv og lokale serveringssteder,« forklarer han. 

Udvalgsformand Helle Barth fra Venstre slår fast, at der er enighed om antallet: 

»Öresundsmarkedet har i en årrække fået tilladelse til at afholde marked i to til tre weekender om sommeren, hvilket et enigt udvalg har vurderet som passende. 

Jeg finder, det giver en god balance i forhold til sommerens liv på havnen, hvor man herved også tager hensyn til de mange øvrige aktiviteter og ikke mindst til det generelle sommerliv for sejlere og øvrige brugere af havnen,« lyder det fra udvalgsformanden.

Christian Villesen er ærgerlig over, at hans marked ikke har større opbakning blandt politikerne: 

»Öresundsmarkedet på Dragør Havn er et af de markeder, man taler positivt om blandt stadeholdere rundt i landet. De eneste, der åbenbart ikke kan se dette, er kommunalbestyrelsen i Dragør, der trods en åbenlys mulighed for at gå i dialog med os om muligheder for positiv branding af Dragør endnu ikke har haft lyst hertil,« skriver han.

Julemarked er noget andet

Det er alene politikerne i Dragør, der beslutter, hvem der skal have lov til at have arrangementer på kommunens offentlige arealer. Derfor er det også naturligt at sammenligne med andre arrangementer, som der gives tilladelse til. 

Eksempelvis har julemarkedet Jul i Dragør fået lov til at være i fire weekender i november og december på Badstuevælen, hvor der er langt flere beboere rundt om markedet, end der er på havnen. 

Men ifølge politikerne er der nogle andre forudsætninger for den godkendelse:

»I min optik er der forskel på sommerarrangementer og julemarkedet – idet der er væsentlig flere ansøgninger til arrangementer om sommeren end om vinteren,« skriver Helle Barth og bliver suppleret af Martin Wood Pedersen:

»For os er julemarkedet en sammenhængende aktivitet, hvor der er et stort arbejde med at opsætte og nedtage boder. Så det mener vi ikke kan sammenlignes med Öresundsmarkedet,« skriver han.

Flemming Blønd fra Sydamagerlisten mener, at »julemarkedet har i langt højere grad en lokal forankring« end Öresundsmarkedet, mens liste T hæfter sig ved, at julemarkedet altid har kørt gnidningsfrit:

»Vi har aldrig fået klager over julemarkedet. Jeg antager, at den store forskel ligger i, at der kun er kortere musikalske indslag på julemarkedet, mens der er DJ på Öresundsmarkedet til ud på aftenen,« skriver Annette Nyvang.

Intet bud på løsning

Til et spørgsmål om, hvad Christian Willesen og Öresundsmarkedet skal gøre anderledes for at få lov til at få flere weekender i fremtiden, er der ikke konkrete svar. 

Konklusionen er relativt enslydende, at to weekender med markedet er passende. 

Ifølge stifteren misser Dragør derved en gylden mulighed: 

»Vi mener faktisk oprigtigt, at byen går glip af noget, der virkelig kan gøre en positiv forskel i sommerperioden for de mange gæster, der vælger at lægge vejen forbi,« skriver Christian Willesen. 

Det er endnu ikke offentliggjort, hvilke to weekender Öresundmarkedet er på plads på havnen. 

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk