Vi har modtaget – svar til Ole Storgaard:

Bådeværftet – endnu en kommentar

Grundlæggende er der uenighed om udbygningen af det østlige byggefelt på Drag-ør Havn, hvor værfet blandt andet ligger. 

Du, Ole, er ikke tilfreds med resultatet. (Læs Ole Storgaards her.) 

Men et flertal i byrådet og i By-, Erhvervs- og Planudvalget (BEPU), under ledelse af Allan Holst, godkendte byggerierne. Som næstformand støttede jeg Allan Holst i beslutningen. 

På området er værftet nu opført, og på et tidspunkt bliver Café Espersen måske bygget. De har fået en endelig byggeret og tæller nu på knapperne om, hvornår byggeriet begynder. Caféen vil få samme yderbeklædning som værftet.

Ikke mindst i BEPU blev sagerne over lang tid vendt igen og igen, indtil en løsning blev fundet, hvor et flertal, efter mange drøftelser med forvaltningen om kommuneplan, love og regulativer, godkendte byggerierne.

Byggeri sker under de rammer, som Kommuneplan 2009 sætter. Planen kan virke lidt floromvunden – sådan lidt på den ene side og lidt på den anden side:

»Områdets og bebyggelsens karakter og fremtræden. Det maritime og »stedets ånd«:

Nye anlæg og bebyggelse skal i udformningen understøtte havneområdets særlige sammensatte maritime udtryk. Det gælder alle havnens fysiske elementer, herunder bygninger, belægninger, kajer, brodæk og aptering mv.

Man kan sige, at havnens byggeskik skal respektere »stedets ånd«, samtidig med at nye tilføjelser skal udtrykke sin tid. Et særkende for havneområdet i Dragør er, at mangfoldigheden i anvendelserne afspejler sig i de enkelte bygningers og anlægs udformning.

Havnens bygninger har en selvgroet karakter og udtrykker uhøjtidelighed og enkelhed i valg af materialer og konstruktioner.«

Målsætningen for havnen fremhæves i kommuneplanen: 

»Havnen som velfungerende erhvervshavn for fiskeriet og en bred vifte af havnerelaterede servicevirksomheder.«

Skal det ske, er et værft et væsentligt element for en erhvervshavn. 

Alternativet har vi langs Øresundskysten set, hvordan tidligere erhvervshavne er blevet omdannet til marinaer – hvor erhvervsbåde er ildesete i bedste fald.

Men Ole og jeg er enige i, at et værft, som er bygget til de større både, som vi ser i dag, vil klart være stort efter Dragør-tradition. Men trods størrelsen, så rummes det indenfor Kommuneplan 2009 og Lokalplan 70, som klart fastslår:

»Delområde B (det østlige bebyggelsesområde):

Områdets anvendelse fastlægges til havnerelateret erhverv, overvejende i form af areal- og volumenkrævende erhverv (bådbyggeri, værksteder og udstillinger i relation hertil).«

Med venlig hilsen
Morten Dreyer, DF
Formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget i Dragør

Vi har modtaget: Havnen er for os alle

Politikere og bestyrelsesmedlemmer i liste T har i fællesskab indsendt et debatindlæg om kommunens dispensation til værftet.

Vi har modtaget: Ny værftshal på Dragør Havn

Pia Krönlein, Eliana Odorico og Mari-Anne Gall har indsendt et indlæg om udbygning af værftet til Dragør Nyt.

Vi har modtaget: Klima, biodiversitet og lokalplaner

Helle Barth (V), formand for Klima-, By- og Erhvervsudvalget har skrevet et debatindlæg om temaerne på udvalgets seneste møde....

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk