Badebro møder modstand

Dragør Kommune har modtaget 32 klager over, at Klima-, By- og Erhvervsudvalget (KBEU) i september måned sidste år gav tilladelse til at flytte en bade- og kajakbro cirka 50 meter. 

Ansøgeren havde allerede tidligere fået tilladelse til etablering af en lignende bro, men en uheldig placering betød, at store mængder tang gjorde, at man ikke kunne komme ud i åbent vand.

I forbindelse med tilladelsen til flytning af badebroen i september modtog Dragør Kommune 14 høringssvar, hvoraf langt størstedelen var positivt indstillede over for flytningen. Kun i to af høringssvarene blev udtrykt bekymringer over for projektet.

Mange klager

Alle borgere har mulighed for at klage over en afgørelse. 

Ved klagefristens udløb havde kommunen modtaget 32 klager over tilladelsen til flytningen af bade- og kajakbroen.

De mange klager går på en negativ påvirkning af den beskyttede natur på Sydstranden, de flere besøgende, der forventes at komme på grund af broen, manglende konsekvensberegninger, samt at ikke alle borgere er blevet hørt i høringsperioden.

Dragør Kommune er forpligtet til at genvurdere sagen, inden den sendes videre til Kystdirektoratet, der skal behandle klagerne. 

Ifølge forvaltningen skal der i genvurderingen tages stilling til, om der er sket fejl i forbindelse med behandlingen af sagen i september.

Høring og dispensation

Dragør Kommunes administration oplyser, at ansøgningen om flytningen allerede har været i høring, og de naturmæssige bekymringer er vurderet i form af en såkaldt habitatkonsekvensvurdering, som er foretaget af Miljøafdelingen i Tårnby Kommune.

Fredningsnævnet for København har på baggrund af habitatkonsekvensvurderingen givet dispensation til projektet. Tilladelsen kommer dog med vilkår, som skal sikre, at den fredede natur påvirkes mindst muligt af projektet, og at den offentlige færdsel langs stranden ikke forhindres.

Fredningsnævnet har som en del af dispensationen blandt andet taget stilling til bade- og kajakbroens påvirkning af de beskyttede naturområder.

Kommunens forvaltning vurderer, at der ikke er kommet væsentlig nyt i forbindelse med klagerne, og de anbefaler derfor, at KBEU fastholder den tidligere afgørelse, der giver tilladelse til flytningen.

Sydamagerlistens medlem af udvalget, Flemming Blønd, begærede, at kommunalbestyrelsen behandler sagen i stedet for KBEU. Det er endnu ikke klart, om genvurderingen er på dagsordenen for det næste kommunalbestyrelsesmøde, som finder sted torsdag den 26. januar.

TM

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk