Kommunaldirektør Mads Leth-Petersen gennemgår de økonomiske forudsætninger for Budget 2024. Foto: TorbenStender.
Kommunaldirektør Mads Leth-Petersen gennemgår de økonomiske forudsætninger for Budget 2024. Foto: TorbenStender.

Borgermøde om budget

Dragør Kommune afholdt onsdag den 16. august et fint besøgt borgermøde om næste års budget på Dragør Skole.

Efter velkomst fra borgmester Kenneth Gøtterup var det kommunaldirektør Mads Leth-Petersen, der tog over for at gennemgå budgettet og forudsætningerne for det.

En del borgere havde muligvis en formodning om, at det ville stå værre til, end det rent faktisk viste sig at gøre. Formodningen kunne nok især stamme fra den lange række af landets kommuner, der i løbet af foråret og sommeren har haft udmeldinger om udfordringer og besparelser.

Kenneth Gøtterrup byder de fremmødte velkommen. Foto: TorbenStender.
Kenneth Gøtterrup byder de fremmødte velkommen. Foto: TorbenStender.

I Dragør viser de kommunale indkomstskatter sig imidlertid at være stigende, og samtidig belaster den kommunale udligning Dragørs økonomi lidt mindre, end den gjorde tidligere.

Der tegner sig p.t. et driftsoverskud på mellem 64 og 74 mio. kr. frem til og med 2027, og forvaltningen påpegede i den forbindelse, at det kunne være en mulighed at nedbringe kommunens gæld.

Visse af de andre forslag, der blev nævnt – f.eks. nedlæggelse af institutionen Sansehuset og salg af grunden – udløste ikke den store jubel blandt tilhørerne.

Havde man forventet en aften med dommedagstaler, måtte man gå skuffet fra borgermødet.

Hvad den positive økonomiske udmelding vil få af betydning på de forskellige områder af det kommunale budget vil vise sig i den kommende tid, da kommunalbestyrelsen nu tager fat på budgetforhandlingerne, som forventes afsluttet i løbet af september.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk