Borgmester deler fjernvarmefrustrationer med ministre

Kenneth Gøtterup forsøger at råbe Christiansborg op, så Dragør kan få billigere fjernvarme hurtigere. Og nu er der et nyt forslag på bordet: Længere tilbagebetalingstid

Af Rasmus Mark Pedersen

Kommunalbestyrelsen i Dragør har alle planerne om en grønnere fremtid klar. 

Der skal udrulles fjernvarme til størstedelen af kommunens beboere, men vejen dertil er brolagt med frustrationer og administrative udfordringer.

Mandag den 11. marts sendte borgmester Kenneth Gøtterup derfor et brev til indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde og klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard. 

Brevet er også sendt til Dragør Nyt, og i det kan man læse de tydelige frustrationer, som der er på rådhuset i forhold til den nuværende tildeling af midler til fjernvarmeprojekter.

Kenneth Gøtterup kritiserer åbent processen for tildeling af midler fra fjernvarmepuljen, som han mener minder mere om et lotteri end en retfærdig fordeling.

»Vi har to gange forsøgt at søge fjernvarmepuljen desværre uden held. Metoden til tildeling svarer mest af alt om et lotteri i en pulje, der desværre er alt for lille, og i 2024 blev tømt syv minutter efter, at ansøgningsrunden åbnede,« skriver han.

Dragør Kommune har lagt et betydeligt arbejde og økonomiske ressourcer i at udarbejde en varmeplan for at udfase naturgassen. Med hjælp fra eksterne rådgivere nåede man at udforme denne plan »med nød og næppe«, som borgmesteren beskriver det. 

Men skuffelsen var stor, da kommunens projektforslag ikke opnåede tilskud fra fjernvarmepuljen.

Borgmesteren hiver en ny idé op af hatten for at sikre, at regningen for at tilslutte sig fjernvarmenettet ikke skal blive for stor. 

Han vil nemlig gerne have ministrene til at ændre lånebekendtgørelsen, så investeringerne i fjernvarme kan afskrives over 40 år i stedet for de nuværende 30.

»En længere afskrivningsperiode vil gøre en kæmpe forskel ift. tilslutningen,« forklarer han i brevet. 

Han understreger vigtigheden af, at fjernvarme bliver et attraktivt tilvalg, som både er bæredygtigt og økonomisk forsvarligt for ejendomsejerne.

Ved at betale investeringen i fjernvarme tilbage over længere tid vil den årlige udgift blive mindre. På den måde vil man, selv om der stadig ikke er tilskud fra staten til selve tilslutningen, kunnel give en håndsrækning til, at udgifterne ikke bliver for høje.

Henvendelsen slutter med et tilbud om dialog: »Jeg uddyber gerne mine synspunkter i et møde, hvor vi kan drøfte muligheder og dilemmaer på vejen mod den grønne omstilling.«

Om ministrene vil lytte til forslaget fra Dragør eller invitere Kenneth Gøtterup på visit, er endnu uvist.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk