Budgetvedtagelse udskudt

Kommunalbestyrelsen valgte i sidste uge at udskyde 2.-behandlingen af budgettet

Både i Økonomiudvalget og i Dragør Kommunalbestyrelse havde man Budget 2022–2025 til andenbehandling i torsdags, den 23. september, men ingen af stederne kom der noget konkret frem.

Ifølge dagsordenen var der tre punkter på programmet. 

Først indstillede kommunens administration, at det tekniske budgetforslag, der blev videresendt efter 1.-behandling i august, blev godkendt. 

Derudover skulle der tages stilling til, hvilke ønsker til ændringsforslag der skal indarbejdes i budgettet for 2022–2025. 

Endelig skulle politikerne give forvaltningen bemyndigelse til at foretage tekniske justeringer i forbindelse med indberetningen i økonomisystemet – herunder konsekvenserne af den endelige beregning af institutionstaksterne.

Økonomiudvalget mødtes en halv time, inden kommunalbestyrelsesmødet gik i gang. Her vedtog et flertal fra Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, liste T og Venstre at sende sagen videre til kommunalbestyrelsen uden anbefaling. Konservatives Kenneth Gøtterup stemte imod.

Udsættelse

Kommunalbestyrelsen kom heller ikke de tre emner på dagsordenen nærmere. 

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, liste T og Venstre fremsatte og vedtog sidenhen et procedureforslag, der gik på at udsætte 2.-behandlingen af budgettet, med henblik på at borgmester Helle Barth (V), inden fristen for budgetvedtagelsen udløber, indkalder til ekstraordinære møder.

Igen stemte Konservative imod.

Budget 2022–2025

I det budget, som blev sendt til afstemning, og som altså ikke blev vedtaget i denne omgang, er der i 2022 budgetteret med et driftsoverskud på 27,2 mio. kr. Anlægsudgifterne udgør 31,4 mio. kr. – hvilket giver et underskud på 4,2 mio. kr. Dertil kan lægges 8,8 mio. kr. i udgifter til lån og øvrige »finansforskydninger«. Sammenlagt giver det et kassetræk på 13 mio. kr. i 2022, hvis budgettet altså vedtages.

I årene fremad ændrer tallene sig i positiv retning. Ifølge budgettet bliver kassetrækket i 2023 på 9,8 mio. kr., mens der de to efterfølgende år vil være overskud på henholdsvis 6,9 mio. kr. og 8,9 mio. kr.

Set over hele perioden er der et samlet kassetræk på 7 mio. kr.

Hvordan det endelige budget kommer til at se ud, er endnu uvist.

TM

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk