Byggesag anket

I 2019 blev Dragør Kommune stævnet af en række borgere som konsekvens af en klagesag omkring et nybyggeri på Øresunds Allé. Denne sag blev i Københavns Byret i juni 2021 afgjort til sagsøgers fordel.

Stridens kerne er, hvorvidt den nyopførte villa skal betragtes som en villa bygget i halvandet plan eller som en toetagesvilla. Dragør Kommune har imidlertid nu besluttet at anke afgørelsen, og sagen skal derfor behandles i Østre Landsret. Tidspunktet herfor er endnu ikke fastsat.

Det var et flertal med stemmerne 6 mod 1 i Dragør Kommunes økonomiudvalg, som på et lukket møde vedtog at anke byrettens kendelse.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk