By-, Erhvervs- og Planudvalget behandler på tirsdag et forslag til et tillæg til lokalplan 61, der gør det muligt at etablere et nyt supermarked på ved Dragør Centret.
By-, Erhvervs- og Planudvalget behandler på tirsdag et forslag til et tillæg til lokalplan 61, der gør det muligt at etablere et nyt supermarked på ved Dragør Centret.

Dagligvarebutik på Kirkevej 

By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede for godt et år siden, den 8. oktober 2019, at udarbejde et forslag til et tillæg til Lokalplan 61, der muliggør en udvidelse af stueetagen Kirkevej 137–139 til dagligvarebutik og som regulerer trafikafviklingen til butikken, herunder vareindlevering, affaldshåndtering mv.

Forslaget, der er blevet til på baggrund af et ønske om indretning af en Lidl-butik i lokalerne, bliver behandlet på udvalgets næste møde tirsdag den 3. november. Hvis forslaget godkendes i udvalget samt i kommunalbestyrelsen, kommer det efterfølgende i offentlig høring.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk