Aulaen på Drag­ør Skole dannede ramme for debatten, der var arrangeret af Konservative og Radikale. Foto: HAS.
Aulaen på Drag­ør Skole dannede ramme for debatten, der var arrangeret af Konservative og Radikale. Foto: HAS.

Debatmøde om kommunestruktur

Tirsdag den 31. august havde de lokale vælgerforeninger for Radikale Venstre (B) og Det Konservative Folkeparti (C) i Dragør inviteret til debatmøde på Dragør Skole.

Emnet var som udgangspunkt sammenlægning af kommuner og konsekvenserne heraf – og efter en kort velkomst ved Michael Rachlin, B, tog kommunalforsker Roger Buch over. Med en halv times tour de force gennem den kommunalpolitiske danmarkshistorie gav han det talstærke publikum en indføring i de effekter, kommunalreformer gennem tiden har medført.

Førend Roger Buch overlod ordet til de to inviterede folketingspolitikere, Katarina Ammitzbøll, C, og Kathrine Olldal, B, gav han over for tilhørerne udtryk for håbet om, at han med sine ord havde efterladt såvel tilhængere som modstandere af en sammenlægning med noget, de var enige i – og det modsatte.

Foketingspolitikerne gav herefter hver deres bud på, hvad kommunalreformen i 2005 har betydet – og deres syn på, hvorvidt en mulig sammenlægning af kommunerne Tårnby og Dragør kan have sin relevans – ud fra blandt andet økonomiske og demokratiske betragtninger. Og skønt de på en række områder var enige om både effekt og mål, så stod det klart, at Kathrine Olldal så flere positive muligheder i en sammenlægning end Katarina Ammitzbøll, der advokerede for fortsat selvstændighed for Dragør.

Efterfølgende blev ordet givet frit til en levende debat, hvor talrige kommentarer og spørgsmål fra salen blev sendt mod de tre oplægsholdere. Det gav en interessant og afvekslende debat, hvorunder flere af tilhørerne gav udtryk for let undren over, at oplægget til debatten ikke var særlig specifikt for Dragørs situation. Det var imidlertid helt bevidst fra Roger Buchs side – der er ikke forsket direkte i Dragørs forhold, og som forsker ønsker han at være på sikker, faglig grund i sine betragtninger.

Er kommunesammenlægninger en fordel eller en ulempe? Tilhørerne deltog aktivt i debatten. Foto: HAS.
Er kommunesammenlægninger en fordel eller en ulempe? Tilhørerne deltog aktivt i debatten. Foto: HAS.

Til de mange spørgsmål og udsagn om blandt andet de økonomiske og demokratiske effekter af forskellige kommunestørrelser sammenfattede Roger Buch afslutningsvis en enkelt pointe, som han bad tilhørerne tage med fra aftenen: Forskningen peger på en række fordele og ulemper både ved fortsat selvstændighed og ved en sammenlægning. Men fælles for de målbare fordele og ulemper er ordet »lidt«. Ved større enheder kunne man opnå lidt bedre økonomi, lidt mindre demokrati, lidt mere faglighed, lidt mindre selvstændighed – og så videre. Roger Buchs konklusion var således, at det ikke var ud fra målbare størrelser alene, man burde tage en beslutning om fremtiden for Dragør.

Afslutningsvis blev det konstateret, at arrangørerne, repræsenteret ved Kenneth Gøtterup, C, og Michael Rach-lin, grundlæggende var enige med deres respektive folketingspolitikere i forhold til det overordnede syn på Dragørs fremtid – også efter aftenens debat.

HAS

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk