Den kommunale tandpleje under pres

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget blev på deres møde tirsdag den 10. januar orienteret om, at Dragør Kommunale Tandpleje ikke kan gennemføre tandundersøgelser med de planlagte 18 måneders interval.

Ifølge redegørelsen skyldes problemerne i tandplejen en række faktorer. Først og fremmest er der et efterslæb af indkaldelser på grund af coronanedlukningen af tandplejen i 2021. 

Samtidig betyder lovændringen i 2022, der gav gratis tandpleje til alle 18–21-årige, samt flere børn i kommunen, at der er kommet væsentlig flere patienter i tandplejen. 88% af de 18–21-årige har valgt at fortsætte i den kommunale tandpleje – hvilket alene giver cirka 165 ekstra patienter.

Ud over coronanedlukning og de flere patienter har Dragør Kommunale Tandpleje også været udfordret på personalesiden. Stillingen som klinikchef var ikke besat i et halvt år, og i en periode fra 2020 frem til marts 2022 var antallet af klinikassistenter reduceret med en. 

Begge stillinger er dog nu atter besat, og efterslæbet på 680 patienter var i november 2022 mere end halveret i forhold til året før.

Lang ventetid

Presset på tandplejen betyder, at den tidligere praksis om et interval på 18 måneder mellem tandeftersyn, ikke længere kan overholdes. Sundhedsstyrelsens anbefaling på højest 24 måneder mellem undersøgelserne kan heller ikke overholdes. 

De cirka 7% af patienterne, som fortsat mangler tandeftersyn, kan se frem til op imod 30 måneders interval mellem undersøgelserne. Tandplejen påpeger dog, at en del af dem, der mangler eftersynet, enten selv har aflyst eller er udeblevet fra deres tid.

For at komme efterslæbet til livs har tandplejen iværksat en række tiltag. Der er blandt andet skåret fem minutter af den tid, der er sat af til eftersyn, og man har afsat hele dage, hvor personalet udelukkende har lavet undersøgelser.

Ud over det forlængede interval mellem undersøgelserne er der også lang ventetid ved behandlinger. Ifølge forvaltningen kan der være op mod 10 ugers ventetid ved for eksempel fyldning af et hul i en tand. Det skal dog pointeres, at der ved smerte, tandskade eller andet akutbehov altid sikres omgående behandling.

Tandplejen oplyser desuden, at den generelle tandsundhed er høj i Dragør Kommune. Hovedparten af patienterne har fortsat ikke huller i tænderne. Dog er der endnu ikke kommet en statistik for tilfælde af karies i 2022, så det fremgår endnu ikke præcis, hvilken indflydelse det forlængede interval mellem tandeftersynene har haft. 

Fortsatte udfordringer

Med Dragør Kommunale Tandplejes nuværende kapacitet forventer de selv, at eftersynspuklen vil være indhentet i slutningen af året, og medregnes udvidelsen af patientgrundlaget med de 18–21-årige, som fra i år udgør cirka 200 patienter, indhentes puklen først hen i begyndelsen af 2024.

TM

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk