Vi har modtaget:

Det gode liv i Dragør 

Målet for politikken i Dragør bør helt overordnet være at skabe det gode liv for borgerne. For os i SF betyder det tryghed, velfærd og trivsel. Det vil sige en god kvalitet i kommunens service, på skolerne, i daginstitutionerne og for handicappede – kort sagt et løft af kernevelfærden.   

Skolerne 

Skolerne har været igennem meget de sidste mange år: Sammenlægninger, omstruktureringer, store klassekvocienter og nedskæringer.

Ifølge de kommunale nøgletal bruger vi mindre på skoler, end andre kommuner. Vi bruger i år 53.239 kr. pr. elev, Det tal lå på 61.534 kr. i 2017. Dragør ligger sidst af alle kommuner i hele Danmark. Gennemsnittet for alle kommuner ligger på 73.838 kr. pr elev.

Jeg håber, der er en meget god teknisk forklaring på den sidsteplads, vi indtager – ellers må jeg sige, at vi ikke kan være det bekendt!  

Der er gjort noget siden sidste valgkamp og tak for det. Annette Nyvang (T) har et indlæg i sidste uges Dragør Nyt (læs det her, red.), hvor hun gennemgår de forbedringer, som er foretaget. 

Der er lavet en vision om, at alle skal være glade for at gå i skole. Det er en god vision. Ligesom det er indføjet i vedtægterne, at klassedannelser ikke må være større end 24. Jeg håber også, det er sådan i praksis.

Der er åbnet for en afkortning af den ugentlige skoletid med to timer, hvis det erstattes af to-lærerordninger (§§16b og 16d). Det er op til kommunalbestyrelsen at vedtage det. Jeg vil gerne spørge Annette Nyvang, om skolerne benytter de muligheder for kortere skolegang, som lovgivningen har givet? 

Horrible høringssvar fra skolebestyrelserne

Jeg har stor tiltro til Annettes vilje og evner som formand for Skoleudvalget, men hun er jo underlagt økonomiske rammer, som hele tiden er under pres, med krav om yderligere besparelser, som der år for år lægges op til fra forvaltningens side. 

Der er kommet høringssvar til Budget 2022–25 fra de tre skolers bestyrelser, og det er horribel læsning. De skriver blandt andet: »I vores tidligere høringssvar fra Dragørs tre skoler bad vi jer politikere stoppe udsultningen af Dragørs folkeskoler, men det til trods måtte vi endnu en gang sidste år indse besparelser på vores ramme. Vi beder endnu en gang om at stoppe besparelser på skoleområdet. Vi har vedtaget en ny skolepolitik, som vi allesammen er glade for, men med yderligere besparelser mindre sandsynlig at realisere til virkelighed.«

Og det hedder videre: »Vi må appellere til, at der tages højde for den omkostning, en kortsigtet besparelse kan blive på længere sigt. Hvis vi taber udfordrede unge på gulvet i løbet af deres folkeskoletid, så kan de blive en stor omkostning senere i livet – menneskeligt og økonomisk.«

Tryghed, velfærd og trivsel

Peter Læssøe (T) har også et indlæg i samme udgave af Dragør Nyt – et indlæg som har overskriften »Dragørs økonomi« (læs indlægget her, red.). Han skriver om nær-demokrati, og at han vil levere den økonomiske driftssikkerhed, hvormed han vil sikre, at vi har børn, unge, voksne, ældre og medarbejdere, der trives. Helt enig Peter, men præcist hvordan vil du gøre det?

Jeg vil gerne gentage, hvad, vi i SF peger på, skal ske – ja, ligefrem hvad der er en forudsætning for det gode liv i Dragør. Det er, at vi skaber råderum i økonomien. Mere præcist ved at bede alle om at give mere til velfærden – en procent mere i kommuneskat indfaset over tre år. 

For almindelige mennesker vil det indebære et par hundrede kroner mere om måneden. Jeg vil personlig med glæde betale en så lille sum for at skabe tryghed, velfærd og trivsel. 

Med en udgift, som ingen vil mærke, kan vi, år for år, lægge cirka 33 mio. kr. mere i kassen. Det vil skabe økonomi til følgende tre vigtige ting:

  1. Tryghed. Ro omkring kassebeholdningen, der polstrer os til uforudsete udgifter på specialområdet m.m. 
  2. Velfærd. Skabe penge til at højne kernevelfærden de næste år – til skoler, dagsinstitutioner, ældre, handicappede osv. 
  3. Trivsel. Opbygge og fastholde en økonomi med overskud til det gode liv i Dragør.  

Med venlig hilsen
Kim Grønved Nielsen
Spidskandidat SF-Dragør
www.sfdragør.dk 

Vi har modtaget: Parkeringen omkring Dragørs gamle by

Den Konservative gruppe i kommunalbestyrelsen har indsendt et debatindlæg om parkeringen omkring den gamle bydel. Læs mere

Vi har modtaget: Markeder og turister

Thomas Krebs har indsendt en kommentar om arrangementer og turister omkring havnen. Læs mere

Vi har modtaget: Det kan ikke betale sig at spare på trivslen

Sanne Rossen, som er mor til et nuværende og et tidligere dagplejebarn, har indsendt et debatindlæg om omlægningen i...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk