Borgmester Kenneth Gøtterup er blandt deltagerne til arrangementet. Foto: TorbenStender.
Borgmester Kenneth Gøtterup er blandt deltagerne til arrangementet. Foto: TorbenStender.

Dialogmøde om indbrud

Efter en periode med færre indbrud har borgerne i Dragør Kommune hen over vinteren oplevet en stigning i antallet af anmeldte indbrud. Stigningen i antallet af indbrud har fået kommunen til at styrke indsatsen for at forebygge indbrud og øge trygheden blandt borgerne. 

Lørdag den 23. marts blev der afholdt et udendørs åbent hus-arrangement på Dragør Sydstrand. Dette initiativ er et resultat af et samarbejde mellem Dragør Kommune, Nærpolitiet Amager, »Bo Trygt«-samarbejdet samt lokale bolig- og grundejerforeninger. 

De fremmødte borgere kunne få råd om indbrudsforebyggelse fra eksperter og deltage i en nabovandring i området, hvor man kunne få praktiske tips til, hvordan man bedst sikrer deres hjem.

Politiet havde opstillet deres mobile politistation ved SuperBrugsen på Krudttårnsvej, hvor deltagerne udover dialog kunne få en kop kaffe og kage. 

TM

Den mobile politistation ved SuperBrugsen på Krudttårnsvej. Foto: TorbenStender.
Den mobile politistation ved SuperBrugsen på Krudttårnsvej. Foto: TorbenStender.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk