Vi har modtaget:

Dragør kan naturligvis løse sine opgaver

Ved valg er der altid en håndfuld folk, som er skeptiske

Dragør er en lille kommune, så der er måske enkelte, som derfor tror, at kommunen ikke magter de nødvendige opgaver inden for det specialiserede børn- og voksenområde. Det er forkert. Naturligvis har Dragør langt færre ansatte, end Tårnby, til at klare opgaverne. 

Men vi har jo som udgangspunkt også langt færre borgere, som har sådanne problemer. Antallet af opgaver er bare mindre.

En lille homogen kommune har store fordele overfor en stor multikulturel kommune. Det er da klart.

Tvangsfjernelser

Se bare på opgaverne med tvangsfjernelser af børn, som mistrives i familierne. 

I Dragør havde vi to sådanne sager i 2020. Her fremlagde forvaltningen gennemarbejdede journaler for først formanden for Børn og Unge-udvalget, så jeg kunne se udtalelser fra specialister, psykologer, pædagoger og andet godtfolk, garneret med familiens synspunkter. Her kunne der så indenfor få timer træffes en formandsbeslutning om en eventuel midlertidig straksfjernelse. Oftest er sagsmappen på 300 A4-sider eller mere. 

Lige herefter – senest en uge efter – bliver hele udvalget indkaldt til møde. Udvalget består af en byretsdommer, to børnepsykologer og to politikere. På mødet tales der med forældre, evt. bisiddere samt barnet selv og forvaltningen. Men først gennemdrøftes journalen internt i udvalget, hvor der kan spørges ind til betydningen af fagtermer m.m.

Der er oftest sat mere end fire timer af til mødet, men der er mulighed for forlængelse, hvis det er nødvendigt, for alle parter kan komme vel til orde. 

I København har jeg fra en deltager i et sådan udvalg fået forklaret, at de går noget mere målrettet frem. Med seks til otte sager på en mødedag på otte timer. Med pauser og ind- og udgang af familierne m.m., så er det ikke mange minutter, de bruger på en sådan alvorlig og indgribende aktion i en families liv.

Hvorledes de evner at holde de enkelte sager helt adskilt med de mange bilag, forstår jeg ikke – men jeg kommer jo også fra en lille kommune.

Tårnby Kommune er lige nu i gang med at revidere 18 sager om tvangsfjernede børn i 2019 grundet alvorlige fejl i håndteringen. 

Tårnby har en langt større forvaltning, men når det går galt, så rammer det langt flere.

Det specialiserede område

Der er ingen kommuner, der i dag selv kan håndtere alle de mange forskellige diagnoser, som børn får. Derfor bruger alle kommuner de mange behandlingstilbud, som er spredt over landet.

Kommer et sådant barn til kommunens kendskab, så drøfter sagsbehandlerne sagen med forældre og barn. Der indhentes udtalelser fra sygehus og speciallæger m.fl.. De spørges til råd om, hvilke foranstaltninger de kan anbefale. Derpå prøver sagsbehandlerne at finde de behandlingssted, som har det mest optimale tilbud, oftest set over hele landet. Og i dialog med forældre henvises der til dette.

Da amterne stod for området, forsøgte man oftest at få et barn til at passe ind i det tilbud i amtet, hvor der var en ledig plads. Nu er mulighederne langt større, og man kan bedre finde et optimalt tilbud.

Summa summarum

Dragør har færre ansatte til at løse opgaverne, men til gengæld har vi langt færre opgaver på grund af, at vi er en lille homogen kommune med meget ressourcestærke familier.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer, DF
Formand for Børn og Unge-udvalget

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

Rikke Marianne Karlsson har indsendt et debatindlæg om mulighederne for etablering af boliger i kommunen. Læs mere

Vi har modtaget: Ældreboliger nedlægges

Hardy Bengtsen har indsendt et debatindlæg om nedlæggelsen af ældreboliger på Wiedergården. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk