Med en ny fælles indsejling til Ny Havn og færgehavnen vil man mindske de årlige udgifter til uddybning af sejlrenderne. Samtidig tages der også et skridt i retning af sammenlægning af alle tre havnebassiner med én fælles indsejling. Og som et led i en fremtidig stormflodssikring ser man muligheden for at sætte en sluse i en fælles indsejling, som vil kunne lukkes i tilfælde af stormflod. Foto: Ebbe Kyrø.
Med en ny fælles indsejling til Ny Havn og færgehavnen vil man mindske de årlige udgifter til uddybning af sejlrenderne. Samtidig tages der også et skridt i retning af sammenlægning af alle tre havnebassiner med én fælles indsejling. Og som et led i en fremtidig stormflodssikring ser man muligheden for at sætte en sluse i en fælles indsejling, som vil kunne lukkes i tilfælde af stormflod. Foto: Ebbe Kyrø.

Dragør Ny Havn 

AOTV’s forslag til en masterplan

Planen om udvikling af havnen er en del af den konstituering, som Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, liste T og Venstre (AOTV) under coronanedlukningen har indgået. 

Igennem denne lille billedserie beskrives af kommunalbestyrelsesmedlem Ebbe Kyrø visionerne omkring Ny Havn – eller Lystbådehavnen – som den også kaldes.

Oplevelser på Dragør Havn er for mennesker i alle aldre. Med AOTV’s projekt til udvidelse af Ny Havn håber man at tage et spadestik til at gøre området til Øresunds mest attraktive lystbådehavn. Foto: Ebbe Kyrø.
Oplevelser på Dragør Havn er for mennesker i alle aldre. Med AOTV’s projekt til udvidelse af Ny Havn håber man at tage et spadestik til at gøre området til Øresunds mest attraktive lystbådehavn. Foto: Ebbe Kyrø.
Ved at ramme en såkaldt spunsvæg ned på indersiden af stenmolen vil den blive tæt, og havnen vil ikke længere sande til. Mellem spunsvæggen og stenene kan bundmaterialet fra uddybning af havnen deponeres. Det opblandes med cement, hvorved en ny kystpromenade opstår til glæde for lystfiskere, badende og promenerende borger og gæster. En tæt østmole vil samtidig være første trin i en ny stormflodssikring af Dragør gamle by. Foto: Ebbe Kyrø.
Ved at ramme en såkaldt spunsvæg ned på indersiden af stenmolen vil den blive tæt, og havnen vil ikke længere sande til. Mellem spunsvæggen og stenene kan bundmaterialet fra uddybning af havnen deponeres. Det opblandes med cement, hvorved en ny kystpromenade opstår til glæde for lystfiskere, badende og promenerende borger og gæster. En tæt østmole vil samtidig være første trin i en ny stormflodssikring af Dragør gamle by. Foto: Ebbe Kyrø.
Østmolen på Ny Havn er et attraktivt udflugtsmål. I havet ud for molen er der cirka to meters dybde og sandbund. Og selve molen fra fortet til færgehavnens indsejling er mere end 500 meter lang, så der er god plads til alle. Lige nu er det dog en vovet sag at balancere rundt på stenene, men mange, især lystfiskere, trodser gerne faren. Foto: Ebbe Kyrø.
Østmolen på Ny Havn er et attraktivt udflugtsmål. I havet ud for molen er der cirka to meters dybde og sandbund. Og selve molen fra fortet til færgehavnens indsejling er mere end 500 meter lang, så der er god plads til alle. Lige nu er det dog en vovet sag at balancere rundt på stenene, men mange, især lystfiskere, trodser gerne faren. Foto: Ebbe Kyrø.
Havnebassinet kan udvides og derved give plads til mange flere sejlbåde. Ved en uddybelse af havnen til cirka 2,5 meter bliver der plads til en ny bro med omkring 90 pladser og til forlængelse af de tre eksisterende broer, der vil give mindst 10 pladser mere på hver. I alt mindst 120 nye bådpladser med gode faciliteter og en ordentlig dybde. De nye lystbådepladser menes at kunne finansiere udviklingsplanerne. Foto: Ebbe Kyrø.
Havnebassinet kan udvides og derved give plads til mange flere sejlbåde. Ved en uddybelse af havnen til cirka 2,5 meter bliver der plads til en ny bro med omkring 90 pladser og til forlængelse af de tre eksisterende broer, der vil give mindst 10 pladser mere på hver. I alt mindst 120 nye bådpladser med gode faciliteter og en ordentlig dybde. De nye lystbådepladser menes at kunne finansiere udviklingsplanerne. Foto: Ebbe Kyrø.
»Sejl ikke, hvor mågerne går!« lyder et gammel sejlerråd. Ny Havn set fra Dragør Fort. Og som besøgende fra fortet vil vide, er der et kæmpe havnebassin, som ligger ubenyttet hen. Bassinet er tydeligt markeret med bøjer, men alligevel støder masser af sejlere på grund. Mødet med sandbunden er helt ufarlig, men det giver en ufrivillig underholdning. Og det er næppe grundstødninger, man ønsker besøget i Dragør husket for. Foto: Ebbe Kyrø.
»Sejl ikke, hvor mågerne går!« lyder et gammel sejlerråd. Ny Havn set fra Dragør Fort. Og som besøgende fra fortet vil vide, er der et kæmpe havnebassin, som ligger ubenyttet hen. Bassinet er tydeligt markeret med bøjer, men alligevel støder masser af sejlere på grund. Mødet med sandbunden er helt ufarlig, men det giver en ufrivillig underholdning. Og det er næppe grundstødninger, man ønsker besøget i Dragør husket for. Foto: Ebbe Kyrø.
Havnebassinet i færgehavnen skal også uddybes, så ind- og udsejlingen fra Ny Havn sikres. På den lange bane håber man på muligheden for at udnytte og anlægge pladser i færgehavnen, som i dag er en B-havn. Klassificeringen af en havn har især betydning, når man skal have sin båd forsikret (Gamle Havn og Ny Havn er begge A-havne). Foto: Ebbe Kyrø.
Havnebassinet i færgehavnen skal også uddybes, så ind- og udsejlingen fra Ny Havn sikres. På den lange bane håber man på muligheden for at udnytte og anlægge pladser i færgehavnen, som i dag er en B-havn. Klassificeringen af en havn har især betydning, når man skal have sin båd forsikret (Gamle Havn og Ny Havn er begge A-havne). Foto: Ebbe Kyrø.
For at undgå fremtidig uddybninger af indsejlingen til havnen vil man lukke indsejlingen ved fortet. Sandtangen gennemgraves, og den fremtidige indsejling bliver gennem den nuværende færgehavn. Foto: Ebbe Kyrø.
For at undgå fremtidig uddybninger af indsejlingen til havnen vil man lukke indsejlingen ved fortet. Sandtangen gennemgraves, og den fremtidige indsejling bliver gennem den nuværende færgehavn. Foto: Ebbe Kyrø.
Stenmolen ved Dragør Havn kan i dag være et farligt sted at færdes. I mange andre havne er det af sikkerhedshensyn forbudt at gå på sådanne stenmoler. Med en renovering vil man gøre Østmolen blive sikker at færdes på. Foto: Ebbe Kyrø.
Stenmolen ved Dragør Havn kan i dag være et farligt sted at færdes. I mange andre havne er det af sikkerhedshensyn forbudt at gå på sådanne stenmoler. Med en renovering vil man gøre Østmolen blive sikker at færdes på. Foto: Ebbe Kyrø.
Det er i dag ikke forsvarligt at benytte stranden ud for sandtangen til badning. Under et tyndt lag sand er der nemlig et blødt dynd af rådnet tang, som har samme effekt som kviksand. Foto: Ebbe Kyrø.
Det er i dag ikke forsvarligt at benytte stranden ud for sandtangen til badning. Under et tyndt lag sand er der nemlig et blødt dynd af rådnet tang, som har samme effekt som kviksand. Foto: Ebbe Kyrø.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk