En gang til for Prins Knuds

Hvis man troede, at Fredningsnævnets afvisning af at anlægge flere parkeringspladser ved Prins Knuds Dæmning var sidste kapitel i sagaen, så kan man godt tro om igen

Af Rasmus Mark Pedersen

Skal grusparkeringspladsen ved Prins Knuds Dæmning udvides? Og hvordan skal man i så fald gøre det? Det er spørgsmålet, som kommunalbestyrelsen bokser med i øjeblikket. 

I første omgang havde kommunen bedt om dispensation for fredningsbestemmelserne til at flytte den nuværende jordvold ved parkeringspladsen. Men det blev afvist, da flere parkeringspladser ikke blev anset for at være en del af formålet med fredningen. 

26 ekstra pladser

Nu har Annette Nyvang fra liste T så et nyt forslag til, hvordan der kan pladsoptimeres på det eksisterende område, og dette forslag skal nu undersøges nærmere af forvaltningen. 

Den oprindelige ansøgning om at udvide arealet beroede på, at en gammel lokalplan udlagde et større areal til parkering, og en undersøgelse, der viser, at en udvidelse af parkeringspladsen ikke vil have nogen negativ indflydelse på plante- og dyreliv i området.

I forbindelse med den nye lokalplan, der åbner op for udvidelsen af Dragør Badehotel, er der i 2019 lavet en parkeringsanalyse, der indikerer utilstrækkelig parkeringskapacitet ved en fremtidig udbygning af hotellet. Analyser peger på, at gæster til hotellet vil blive nødt til at søge parkering på omliggende boligveje eller ved havnen, hvilket skaber bekymring for både trafikflow og tilgængelighed.

Liste T’s forslag omfatter konkrete ændringer til at skabe flere parkeringspladser: 

Lukning af gennemkørsel i den sydlige ende af parkeringspladsen, indskrænkning af rabatten mod Prins Knuds Dæmning samt muligheden for at fjerne den jordvold, som Fredningsnævnet ikke vil have flyttet ind på græsarealet.

Disse tiltag vurderes at kunne skabe op til 26 ekstra parkeringspladser, hvilket vil afhjælpe den nuværende mangel på parkeringspladser.

Et vigtigt element i planen er at undersøge voldens funktion som eventuel kystsikring. 

Den »Natura 2000-væsentlighedsvurdering«, som blev lavet af Tårnby Kommune i forbindelse med sagen i Fredningsnævnet, konkluderer, at volden ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Det betyder umiddelbart, at en fjernelse ikke vil påvirke beskyttede naturarealer. Denne vurdering åbner for en mulig inddragelse af volden til ekstra parkeringspladser, uden at det går på kompromis med naturbeskyttelsen af området. Til gengæld vil der blive en visuelt ændring: I dag står bilerne en smule gemt bag jordvolden, mens gennemførelsen vil give et mere direkte udsyn til de firhjulede. 

Kommunalbestyrelsens har besluttet at sende sagen til videre behandling i Klima-, By- og Erhvervsudvalget – og dermed skal administrationen nu undersøge, om liste T har ret i sin udlægning, og komme med et forslag til, hvordan der alligevel vil kunne etableres flere parkeringspladser. 

Sagens ventes at blive behandlet i Klima-, By- og Erhvervsudvalget onsdag den 10. april.

Det skal undersøges, om man kan optimere parkeringspladsen ved Dragør Badehotel. Arkivfoto: Thomas Mose.
Det skal undersøges, om man kan optimere parkeringspladsen ved Dragør Badehotel. Arkivfoto: Thomas Mose.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk