Erhvervslivet kaldes til workshop

Rundbordsdiskussioner skal give idéer til en ny erhvervsstrategi

Dragør Kommune står over for en spændende udvikling  omkring erhvervstrategien – og til at forme fremtiden herfor er erhvervslivets stemme af afgørende betydning. 

I et ambitiøst samarbejde mellem Dragør Kommune, Dragør Erhverv og lokale erhvervsrepræsentanter er virksomheder og iværksættere onsdag den 22. november fra kl. 17.30–21 inviteret til en inspirerende workshop. Arrangementet, der finder sted hos Framehouse, A. P. Møllers Allé 43B, byder på en aften fyldt med dialog og indsigt. Målet er klart – nemlig en udvikling af en nytænkende erhvervsstrategi, hvor idéer fra erhvervslivet er i fokus.

Inspiration og dialog

Workshoppen indledes efter ankomst med muligheden for at netværke over en let anretning.

Borgmester Kenneth Gøtterup deler indledningsvis scenen med Rasmus Gundelund Nielsen, der som formand for Dragør Erhverv vil byde velkommen og informere om aftenens begivenheder.

Herefter vil det erfarne bestyrelsesmedlem, Lene Espersen, dele sit perspektiv på, hvordan hun mener, Dragørs ressourcer bedst kan udnyttes til gavn for både borgere og erhvervsliv.

Mulighed for input

Deltagerne får herefter mulighed for at dele deres tanker og idéer ved rundborddiskussioner. 

Undervejs vil Pernille Kofod Lydolph, direktør for Destination Bornholm, afbryde dialogen og inspirere deltagerne med Bornholms succesfulde tilgang til gennem fælles indsats og samarbejde at aktivere erhvervspotentialet.

Efter afbrydelsen får deltagerne atter mulighed for at diskutere og dele deres perspektiver ved bordene.

Inden workshoppen afsluttes kl. 21, vil borgmester Kenneth Gøtterup og Helle Barth, der er formand for Klima-, By- og Erhvervsudvalget, opsummere aftenens diskussioner og sætte retningen for den videre udviklingsproces. 

Se annoncen på side 3.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk