Fjernvarme fortsætter uden staten

Kommunalbestyrelsen vil ikke vente på en ny runde med fjernvarmetilskud, hvor hele projektet igen risikerer at afhænge af, hvor hurtig en medarbejder er til at udfylde et ansøgningsskema online

Af Rasmus Mark Pedersen

Dragørs lokale politikere har besluttet at arbejde videre med udrulning af fjernvarmenettet uden at vente på tilskud fra staten. 

Denne beslutning kommer efter den skuffende nyhed fra tidligere i år, hvor det stod klart, at kommunen ikke ville modtage støtte fra fjernvarmepuljen.

Dermed bliver projektet dyrere for den enkelte borger, men politikerne anser det for nødvendigt at få gang i udrulningen nu.

Ikke hurtige nok

Kommunens ansøgning til fjernvarmepuljen blev indgivet 23 minutter for sent, da puljen åbnede for alle fjernvarmeprojekter i Danmark.

Denne situation skabte en bølge af utilfredshed på rådhuset, som med borgmester Kenneth Gøtterup i spidsen udtrykte sin frustration over den eksisterende procedure for tildeling af støtte. 

Borgmesteren bemærkede, at den nuværende metode hverken belønner kvaliteten af ansøgningen eller sikrer en retfærdig fordeling af midlerne på tværs af landet.

Til trods for den indledende taktik med at ansætte et professionelt firma til at sikre en hurtig indsendelse af ansøgningen var Dragør Kommune blandt de sidstankomne i kapløbet om midlerne. 

Den manglende støtte har efterladt kommunen i et dilemma: Skulle man forsinke projektet eller acceptere de højere omkostninger uden statslig støtte? 

Valget faldt på det sidste, idet kommunen ønsker at bevare momentum i fjernvarmeprojektet til fordel for borgernes fremtidige energiforsyning.

15.000 kr. pr. husstand

Beslutningen er dog ikke uden konsekvenser. Uden tilskud fra staten vil omkostningerne ved tilslutning til fjernvarmenettet stige for borgerne. 

Det estimeres, at statslig støtte kunne have reduceret omkostningerne for den enkelte husstand med omkring 15.000 kr. Men i lyset af klimaforandringer og behovet for bæredygtige løsninger ser kommunalbestyrelsen det som en nødvendighed at handle proaktivt – selvom det indebærer en økonomisk byrde for borgerne.

Kommunen håber dog stadig på en form for økonomisk lindring fra staten. Der er nemlig tegn på, at der kan blive allokeret flere midler til fjernvarmeprojekter i fremtiden.

Diskussionerne på Christiansborg går nemlig på flere penge til fjernvarme som en del af »Grøn Fond«-forhandlingerne. Dette vil potentielt kunne lette den finansielle byrde for Dragør – og andre kommuner, der står over for lignende udfordringer.

Men projektets fremtid skal altså ikke afhænge af, hvilke vinde der blæser fra Slotsholmen.

Nu vil et revideret projekt fra Dragørs og Tårnbys fælles fjernvarmeselskab blive fremlagt for Dragør Kommunalbestyrelse. 

Også Tårnby Kommune går videre med deres udrulning af fjernvarme uden tilskud.

Dragør Kommune har besluttet at gå videre med udrulningen af fjernvarme trods manglende støtte fra staten. Arkivfoto.
Dragør Kommune har besluttet at gå videre med udrulningen af fjernvarme trods manglende støtte fra staten. Arkivfoto.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk