Flagdagen den 5. september blev også markeret på Drag­ør Rådhus. Foto: TorbenStender.
Flagdagen den 5. september blev også markeret på Drag­ør Rådhus. Foto: TorbenStender.
Både borgmester Helle Barth og Claus Arboe-Rasmussen fra Lokalprojektgruppe Drag­ør talte under fejringen af flagdagen. Foto: TorbenStender.
Både borgmester Helle Barth og Claus Arboe-Rasmussen fra Lokalprojektgruppe Drag­ør talte under fejringen af flagdagen. Foto: TorbenStender.
Foto: TorbenStender.
Foto: TorbenStender.

Flagdag for Danmarks udsendte

Den 5. september har siden 2009 været flagdag for Danmarks udsendte. I Dragør blev det fejret med kaffe og morgenbrød på Dragør Rådhus. 

Borgmester Helle Barth bød deltagerne velkommen. Hun talte om veteranernes betydning både for samfundet og for Dragør og takkede ved samme lejlighed de tilstedeværende veteraner for deres indsats for Danmark og for Dragør. 

Der blev sunget et par septembersange, så alle kom i godt humør, mens børnene legede på rådhusgulvet.

Claus Arboe-Rasmussen fra Lokalprojektgruppe Dragør, der i 2011, sammen med daværende borgmester Allan Holst, skabte tradition for flagdagen i Dragør, benyttede lejligheden til at understrege betydningen af, at flagdagen også er for veteranernes pårørende – og især deres børns trivsel i Dragørs skoler. For hvad svarer et barn til en udsendt soldat, når klassekammeraterne spørger om vedkommendes far har slået nogen ihjel eller selv er kommet til skade? Her har også Dragørs skoler en mulighed for at støtte disse børn ved de svære spørgsmål og gøre afstanden mellem lokalsamfund og skole mindre.

Claus Arboe-Rasmussen efterlyste også handling bag Dragør Kommunalbestyrelses enstemmige opbakning til en egentlig veteranpolitik for Dragørs egne veteraner. Borgmesteren og de tilstedeværende kommunalbestyrelsesmedlemmer oplyste, at man afventede administrationens oplæg til denne. 

Lokalprojektgruppen opfordrede i øvrigt Dragørs snart 100 veteraner til via e-mail (arboe@clarpr.dk) at kontakte Lokalprojektgruppe Dragør  med deres ønsker og holdninger til den kommende veteranpolitik – og derved også at være med til at danne et bredere grundlag for veteranpolitikken.

Efter mødet blev der lagt blomster af borgmesteren og Bent Kofoed--Hansen fra lokalprojektgruppen ved veteranmindesmærket foran Dragør Rådhus.

Der nedlægges blomster ved veteranmindesmærket ved Drag­ør Rådhus. Foto: TorbenStender.
Der nedlægges blomster ved veteranmindesmærket ved Drag­ør Rådhus. Foto: TorbenStender.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk